Västmanlands läkarförening

Hemsida >

Mats Stenberg, ordförande
mats.stenberg@regionvastmanland.se

Per Lenngren Hysing, facklig sekreterare
per.lenngren.hysing@regionvastmanland.se

Kansli:
Eva Smedh, kanslisekreterare
lakarforeningen@regionvastmanland.se
Västmanlands sjukhus, Ingång 21
721 89 Västerås
Tel 021-17 51 40
Fax 021-17 56 09

Senast uppdaterad 2017-02-13
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12