• Läkarförbundets etiska regler

  Här hittar du Läkarförbundets etiska regler från 2017

 • Fritidshus

  Bokningen till fritidshusen är öppen!

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

   Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

  • Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

   Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

  • Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

   I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

  • Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

   – Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

  • I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

   Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Framtidsspaningar inför det nya året (16/1)

   Vi har under 2017 visat att vi kan sätta agendan och har redan startat året med att lägga upp fortbildningsfrågan. För en månad sedan besökte jag Kirurgrådet, och vi var rörande överens om frågans akuta läge. Varken Socialstyrelsen eller landstingen verkar veta hur läkare ska kompetensutvecklas eller hur mycket fortbildning vi genomgår. Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att...
 • Heidis tweets