• Möte

  Besök årets Medicinska riksstämma

 • Därför är jag med

  "Att vara med i facket är en stor trygghet för mig."

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Tjänstepensionen viktig för alla

   Närmare 90 procent av alla som arbetar har tjänstepension - men få vet vad det innebär.
   PTK informerar i höst privatanställda på pensionsträffar i Malmö och Linköping.

   Läs mer på PTK 

   Läs mer om pension här på Läkarförbundets webbplats

  • "2050 får alla individuellt anpassad medicin"

   Heidi Stensmyren, gästkrönikor i GP.
   Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, om sjukvård och digital infrastruktur i tredje delen av vår artikelserie om framtiden: #Sverige2050.

  • Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

   Heidi Stensmyren kommenterar statens budgetprop - område för område, med särskild betydelse för läkare och hälso- och sjukvården.

  • Etikdagen den 3 november

   "Behovsprincipen. Vems behov talar vi om, mina eller dina?"
   Så inleds programförklaringen till årets etikdag.

  • Ny medlemsförmån

   Från och med årsskiftet kan du som medlem i Läkarförbundet ta del av ett nytt medlemserbjudande hos Danske Bank. Danske Bank och Saco har tecknat ett ramavtal om konkurrenskraftiga villkor på bankens samtliga privatkundstjänster för Sacoförbundens  medlemmar. Läkarförbundet kommer teckna ett separat avtal för våra 47 000 medlemmar. Som medlem kan du ta del av tjänsterna under det första kvartalet 2016.  Mer information kommer under hösten.

   Läs mer

  • Visa fler
 • Signerat
  • Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp (6/10)

   Även i livets slutskede gäller patientens rätt till självbestämmande. En beslutskapabel patient har rätt att begära att livsuppehållande behandling avslutas, även om resultatet blir att patienten avlider. Om beslutet ger upphov till lidande ska symtomlindrande behandling erbjudas. Att vägra en patient att avstå vård eller avbryta pågående vård är tvångsvård och förbjudet utan stöd i särskild la...
 • Heidis tweets