Start - SLF
 • Arbetstid

  Läkares jour ger mycket vård

 • www.tryggvard.se

  "Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare."

 • Fokus på arbetsmiljö

  Vi jobbar alltid med läkarnas arbetsmiljö

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Läkarförbundet för första gången över 50 000 medlemmar

   När fler läkare väljer att organisera sig genom att bli medlemmar i Läkarförbundet stärks kåren och vi kan med större kraft driva våra frågor framåt.

   - Ensam kan det vara svårt att göra sin röst hörd, men 50 000 läkare är svåra att ignorera, säger ordförande Heidi Stensmyren.Läkarförbundet 50 000 medlemmar

  • Vi tar ställning mot dödshjälp

   Debattartikel i Svenska Dagbladet. Läkarnas röst är viktig i svåra etiska vårdfrågor. Att politiker och medborgare vänder sig till våra orga­nisationer är därför naturligt. Just därför måste vi vara beredda att ­dela med oss av kunskap och erfarenhet och våga ta ställning, skriver Heidi Stensmyren och Elin Karlsson, Sveriges läkarförbund.

  • Läkares jour ger mycket vård för pengarna

   Läkares arbete under jour och beredskap ger mycket och avancerad vård för pengarna – dygnet runt. 

  • PRESSINBJUDAN: Läkarförbundet släpper rapport om läkares arbetstider

   I medier diskuteras med jämna mellanrum läkares arbetstider. Ibland framförs åsikten att läkare arbetar för lite, ibland alldeles för mycket. Men hur förhåller det sig i själva verket? På uppdrag av Läkarförbundet har det oberoende konsultföretaget PwC kartlagt läkarnas arbetstider i rapporten Läkares arbetstid.

  • Läkarförbundet lämnar yrkanden i avtalsrörelsen

   I dag, tisdagen den 20 december, har Läkarförbundet överlämnat sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta inför nästa års kommunala avtalsrörelse. Läkarnas nuvarande avtal löper ut den 31 mars.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Dags för arbetsgivaren att betala för resorna (21/2)

   Under senare decennier har vi sett sammanslagningar av akutsjukhus – och i vissa fall även av landsting – till större enheter. Samtidigt har vårdgivarna i många fall valt att separera akut och planerad verksamhet geografiskt. Detta har medfört att en sjukvårdshuvudman i nuläget ofta har sin verksamhet spridd på ett flertal orter och enheter. Det har därför blivit vanligt att personal, och då in...
 • Heidis tweets