Start - SLF
 • Arbetstid

  Läkares jour ger mycket vård

 • www.tryggvard.se

  TryggVård.se synliggör Sveriges läkare

 • Din karriär

  Seminarier om karriärsvägar för läkare

 • Möte

  Läkarförbundets fullmäktige 30-31 maj 2017

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Heidi Stensmyren föreslås till styrelsen i Folksam Sak

   Valberedningen i Folksam Sak har nominerat Heidi Stensmyren till ledamot i styrelsen. Beslutet fattas på den ordinarie bolagstämman den 20 april 2017.

  • Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen

   Arbetsmiljöenkät: Tre av fyra läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser det senaste året, nästan 50 % fler än 2015.
   Det här visar en arbetsmiljöenkät som Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört.

  • Läs och ladda ner broschyren "Läkarnas ST - vad krävs?"

   I broschyren "Läkarnas ST - vad krävs?" summerar vi Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8). Syftet är att ge en tydlig och kortfattad beskrivning av vilka krav som ställs i regelverket.

  • "Staten måste ta ansvar för personalbristen"

   Debatt Dagens Samhälle: Inom Saco-federationen finns ett stort antal professioner som i ännu högre grad vill bidra fullt ut i arbetet med att möta de utmaningar som välfärden och samhället står inför.

   Den enskilt största frågan är bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och hållbara arbetsvillkor, bristen på god vårdmiljö och bristande patientsäkerhet. 

   Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

  • Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017

   Blogg: Läkarförbundet syns i fler kanaler än någonsin och i en allt större omfattning, både i social- och traditionell media. Den ökade synligheten innebär att läkarnas röst blir allt svårare att ignorera.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Samordna – och håll ihop folkhälsan (28/3)

   Det ska vara lätt att göra rätt. Så heter Läkarförbundets folkhälsopolitiska program. För oss är det avgörande att läkarens kunskap ska tas tillvara och användas aktivt för att minska sociala klyftor och utanförskap. Vi har i vår professionella vardag en naturlig roll i mötet med patienter och samhällsmedborgare. Men det är utifrån det breda samhällsansvaret som ansatsen måste tas, där alla...
 • Heidis tweets