• Nya arbetsmiljöregler 31 mars

  OSA-kompassen lotsar dig rätt

 • Därför är jag med

  "Att vara med i facket är en stor trygghet för mig."

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Heidi Stensmyren omvald

   Heidi Stensmyren omvaldes på onsdagen som ordförande för Sveriges läkarförbund i ytterligare två år. Fullmäktige antog också ett nytt sjukvårdspolitiskt program samt en strategi för de kommande fem åren.

  • Garantera patienternas rätt till fast vårdkontakt i vården

   En föreskrift om rätt till en fast läkarkontakt och bättre rutiner i vården är enkla medel att stärka kontinuiteten i vården och garantera alla svårt sjuka patienter en läkare som fast vårdkontakt och därmed en trygg och säker vård. Det slår Sveriges läkarförbund fast i en rapport som debatterades vid en hearing i anslutning till förbundets fullmäktige under tisdagen.

  • Replik till Michael Storåker, Dagens Industri

   I DI (20160519) skriver Michael Storåkers en krönika med rubriken ”Det sjuka i vården”. Den är både missvisande och full med faktafel. Det är mycket olyckligt när vi verkligen behöver diskutera svensk hälso- och sjukvård och professionernas förutsättningar att bedriva en god och säker vård, för att patienterna ska känna sig trygga.

  • Primärvården i Kronoberg lider av resursbrist

   Primärvården i Kronoberg lider av resursbrist, med en allt mer åldrande läkarkår och med svårigheter för läkare att påverka sin arbetstid. Det slås fast i den nationella primärvårdsenkät som Läkarförbundet genomfört bland 4 000 allmänläkare och ST-läkare i landet.

  • Tre av fyra vårdcentralsläkare i Stockholm menar att vårdvalet är underfinansierat

   I Stockholms läns landsting har obalansen mellan primärvårdens resurser och uppdrag ökat mest i landet. Kombinationen av minskade resurser och ökade produktionskrav har resulterat i en stor uppgivenhet bland många läkare. Tre av fyra läkare i Stockholmslandstinget anser att ersättningarna inte ger förutsättningar att erbjuda befolkningen en fungerande primärvård. Samtidigt har Stockholm i förhållande till övriga landet en god läkartäthet, vilket gör det möjligt att genomföra en strukturförändring av hälso- och sjukvården som ligger i linje med förslagen från den statliga effektiviseringsutredningen. Det slås fast i en undersökning bland Stockholms primärvårdsläkare som Läkarförbundet tagit fram och som idag presenteras för politiker i Stockholms läns landsting.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Läkarförbundet fortsätter utvecklas (24/5)

   Min vision är att Läkarförbundet ska vara ett starkt förbund med en solid professionell förankring som styr den professionella utvecklingen och som ser till att läkare har bra villkor på arbetsmarknaden. Läkarförbundet är både ett professions- och ett fackförbund. Förutom förbundsstyrelsen, våra råd och våra delegationer har vi 28 lokalföreningar, 8 yrkesföreningar, ett studentförbund, inte min...
 • Heidis tweets