• Arbetstid

  Läkares jour ger mycket vård

 • www.tryggvard.se

  TryggVård.se synliggör Sveriges läkare

 • Ny konferensanläggning

  Läkarförbundets nya konferens - modern och med hög tillgänglighet

 • Etikdagen 29 september 2017

  Mottagning på nätet – Behövs det personliga mötet?

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Problem med inloggning

   Just nu har en del medlemmar problem med att logga in på våra webbplatser. 

  • God och nära vård kräver fast läkarkontakt

   Idag presenterade utredare Anna Nergårdh delbetänkandet God och nära vård. Tre nya principer föreslås styra hälso- och sjukvården. Att vården ska vara lätt tillgänglig för kontakt och besök, att den ska organiseras nära befolkningen och vården ska ges som öppenvård i första hand. Läkarförbundet ser positivt på inriktningen, men saknar bland annat förslag om fast läkarkontakt.

  • Tydligt samband mellan läkares ledarskap och högre patientsäkerhet

   En ny, unik forskningsöversikt av Medical Management Centre på Karolinska Institutet, visar tydliga kvalitetssamband i verksamheter som förmår att tillvarata läkares medicinska kompetens i ledningsarbetet. Den internationella forskningen visar att medicinsk kompetens i ledningen ger högre patientsäkerhet och bättre hälsoutfall.

  • Digitala medlemskort för studentmedlemmar

   Idag den 15 maj har digitala medlemskort för Läkarförbundets studentmedlemmar skickats ut. 

  • Nytt centralt avtal mellan Läkarförbundet och SKL

   Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting har i dag enats om ett nytt kollektivavtal för perioden 2017-04-01 till 2020-03-31. Det nya avtalet utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Patienten vinnare när läkare tar ledartröjan (20/6)

   I ökande grad upplever läkare minskad autonomi och behov av att gå på tvärs med de egna professionella värderingarna. Detta är ett underskattat problem där en avgörande faktor är själva ledningen av verksamheterna, en fråga som borde vara en av de mest prioriterade i svensk hälso- och sjukvård men som de senaste decenierna hanterats alltmer styvmoderligt. Läkarprofessionen har goda förutsättnin...
 • Heidis tweets