• Det här är facket

  Läkarförbundet - för dig som är läkare.

 • Yrkes-verksam

 • Ny i yrket

 • Student

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Värdet av fortbildning

   Under våren kommer regeringen att lägga en proposition till riksdagen om genomförande av det moderniserade Yrkeskvalifikationsdirektivet.

  • Nya föreskrifter för ST från 1 maj

   Nu har Socialstyrelsen beslutat om nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring som ska börja att gälla den 1 maj.

  • Ta större ansvar för läkarnas utbildnings- och forskningsuppdrag i sjukvården

   Läkarförbundet lanserar en ny rapport: ”ST i en föränderlig sjukvård”. Förbundet har kartlagt hur förutsättningar för läkares specialiseringstjänstgöring påverkas av pågående förändringar i sjukvårdsstrukturen.

  • Socialstyrelsen får 8,5 miljoner för att förkorta handläggningstiderna

   Läkarförbundet har länge påtalat problemen med Socialstyrelsens orimligt långa handläggningstider. Nu satsar regeringen 8,5 miljoner för att åtgärda problemet vilket är en mycket välkommen satsning.

   Läs mer

  • Heidi Stensmyren deltar i FN-forum för kvinnors hälsa

   PRESSMEDDELANDE. Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, deltar som moderator i internationellt forum i New York. Syftet med forumet är att främja hälsa, välstånd och kvinnors egenmakt i sinsemellan olika samhällen. Det är första internationella steget mot en gemensam strategi för kvinnors hälsa och välbefinnande. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon deltar i mötet.

  • Visa fler
 • Signerat
 • Heidis tweets