• Ditt medlemskap

  Nytt om din medlemsavgift.

 • Från vecka 35 kan du boka fritidsboenden till januari 2017.

 • Vi tycker

  Patientansvarig läkare - för bättre kontinuitet

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Läkarförbundet fortsätter att växa i antal medlemmar

   Vid halvårsskiftet var den totala ökningen av antalet medlemmar 2,2 procent jämfört med 2014. Bland de yrkesverksamma läkarna är medlemsökningen ännu högre, 2,9 procent. Räknat den 30 juni i år har Läkarförbundet nu över 47 000 medlemmar.

  • ”Alla patienter bör ha en ansvarig läkare”

   De nuvarande reglerna som ger varje patient rätt till en fast vårdkontakt är otillräckliga. Begreppet patientansvarig läkare behöver återinföras, för att öka tryggheten för patienten och skapa en mer jämlik vård. Det skriver Läkarförbundet med flera.

  • Läkarförbundet vill hellre se en utredning om den palliativa vården

   En utredning borde titta på den ojämlika palliativa vården, snarare än på frågan om dödshjälp. Det sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i SVT:s Aktuellt den 4 augusti.

  • "Händer att vårdpersonal tittar lite snett"

   Stockholm Pride: Gemensamt seminarium Läkarförbundet, Föreningen Homosexuella Läkare, SYLF och  MSF onsdagen den 29 juli.

  • Många stafetter äventyrar sjukvårdens kvalitet

   I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Diskussion om »hyrläkeriet« missar den viktiga poängen (14/8)

   Det finns många anledningar att sträva mot stabil bemanning. Läkarförbundet har i en studie samkört vår kartläggning av bemanningen inom primärvården med SKL:s Nationella patientenkät (NPE). Studien omfattade drygt 90 procent av landets vårdcentraler. 46 procent av vårdcentralerna var fullt bemannade. Övriga centraler delades in i tre lika stora grupper: upp till 28 procent vikarier/stafettläka...
 • Heidis tweets