• Läkarförbundet i Almedalen

  Se seminarierna på webben

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Många stafetter äventyrar sjukvårdens kvalitet

   I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet.

  • Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalitét i primärvården

   I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet. 

  • Läkarförbundet vill återinföra patientansvariga läkare (Pal)

   Läkarförbundet föreslår att varje patient ska ha rätt att ha en patientansvarig läkare, en så kallad Pal. Det hade patienterna före 2010, då bestämmelsen om Pal togs bort. Dagens system med en mer diffus "fast vårdkontakt" fungerar dåligt. Pal skulle förbättra patientsäkerheten, öka kontinuiteten och tryggheten för patienten och leda till effektivare vård.

  • Medlemsresa Japan fulltecknad - nytt datum 2016

   Resan till Japan med Läkarförbundet blev snabbt fulltecknad. Vi bjuder nu in till en ny resa 28 februari 2016. Läs mer

  • Framtidens intyg

   Att arbeta för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess över hela landet, är en prioriterad fråga för Läkarförbundet. Därför bjöd vi in till ett seminarium den 5 juni för att diskutera utvecklingen av läkarintygen i sjukförsäkringen, men även andra former av intyg som läkare utfärdar.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Återinför PAL – och ge läkare ledande roll i utformningen (30/6)

   I dag har vi en sjukvård i Sverige som ur många aspekter är av god kvalitet. Men det finns stora problem att ta tag i, såsom bristande kontinuitet och tillgänglighet samt en stuprörsorganisation där patienter kan falla mellan stolarna. Vi har i medier läst om patienter som orsakats stort lidande på grund av  bristande kontinuitet – senast i DN om Åke, som under ett år träffat 66 läkare.  Röster...
 • Heidis tweets