• Årets medlemskort

  Medlemskort och faktura är på väg till dig

 • Det här är facket

  Läkarförbundet - för dig som är läkare.

 • Yrkes-verksam

 • Ny i yrket

 • Student

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Är du utbildad i annat EU-land och planerar att göra AT i Sverige?

   Tänk på att i god tid innan anställningen börjar skicka in en ansökan till Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige!

  • Nu är vi 46 679

   Den 1 januari 2015 var 46 679 läkare och läkarstudenter medlemmar i Läkarförbundet, en ökning med 846 medlemmar sedan förra året.

  • Att urholka läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk

   EU-domstolen vill att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning om antroposofiska preparat. Ett alternativ är att stoppa alla sådana preparat genom att inte tillåta regeringens dispenser och undantag. Det vore bra. Ett dåligt alternativ är att införliva de antroposofiska preparaten i den svenska lagstiftningen utan krav på vetenskaplig dokumentation av effekt och säkerhet.

  • Samverkan med industri

   Nya samverkansregler gäller mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin. Läkarförbundet har ingått en separat överenskommelse med industrin - LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

  • Ny patientlag

   Vid årsskiftet trädde ny patientlag (2014:821) i kraft. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Sammanfattning av lagen finns på SKLs hemsida  Läs hela lagen
   Heidi Stensmyren kommenterar lagen i Gomorron Sverige den 5 jan. http://bit.ly/14oRjpY

  • Visa fler
 • Signerat
  • Verksamhetsuppföljning och revision i samförstånd (13/1)

   För privata vårdgivare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, också kallad nationella taxan, finns sedan 2009 lagstadgad rätt för landstingen att följa upp verksamheten och genomföra revision. I LOL 26 § anges numera att läkaren ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Vidare ska läkaren årligen lämna redovisning till landstinget och på begäran...
 • Heidis tweets