• Kvalitet i vården

  Heidi Stensmyren: -Mer fokus på kvalitet

 • Fortbildningsranking

  Hjälp oss: svara på den korta enkäten!

 • Möte

  Besök årets Medicinska riksstämma

 • Yrkes-verksam

  För dig som är färdig läkare sedan några år - dina frågor är vi specialister på.
 • Ny i yrket

  För dig som är ny i läkaryrket finns många frågor att sätta sig in i. AT och ST har speciella regler.
 • Student

  Vi har massor av information för dig som studerar till läkare i Sverige eller utomlands.
 • Fackligt aktiv

  Som förtroendevald är du med och påverkar! Här samlar vi information för dig som har ett fackligt uppdrag.
 • Chef

  Är du chef och läkare kan det dyka upp speciella frågor. Vi kan ge dig råd och hjälp.
 • Egen- företagare

  Har du redan eller funderar du på att starta eget? Då kan vi hjälpa dig.
 • Aktuellt
  • MSF Fullmäktige

   Teodor Svedung Wettervik valdes till ny ordförande för MSF.

  • "Jämlik vård centralt för Läkarförbundet"

   Dagens Samhälle. Slutreplik av Heidi Stensmyren. Läkarförbundet driver samma linje som Riksrevisionen: att vårdvalet behöver reformeras och utvecklas.

  • Dags att ansöka till Läkarförbundets Forskningsfond.

   Projektanslag eller stipendium beviljas för forskning som rör medicinsk etik och/eller etik med anknytning till sjukvården. Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2015.

  • Lyssna på proffsen inom sjukvården!

   Dagens Samhälle, debattartikel av Karin Båtelson. Förslag som ritar om grunderna för den svenska sjukvården har lagts fram. Nya styrsystem och vinsttak för privata vårdgivare ska utredas, frågor som sitter högt upp på den nya regeringens agenda. Nu är det dags att lyssna på oss läkare som varje dag har en god kvalitet i vården och patienternas bästa för ögonen.

  • Ny regi från nyår på Läkarförbundets gästrum K9

   Gästrummen på Kommendörsgatan 9 i Stockholm kommer efter nyår inte längre att drivas av Läkarförbundet.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Läkarförbundet i global samverkan (25/11)

   Den pågående ebolaepidemin är ett tydligt exempel på hur ett sjukdomspanorama i en för Sverige avlägsen region snabbt kan utgöra hot mot hela världen. Som läkarkår ska vi självklart inte blunda för fatala händelser och hälsokriser som inträffar utanför vårt lands gränser.  I stället är det nödvändigt att vi medverkar i relevanta forum och deltar i arbetet med att förbättra hälsoförhållandena fö...
 • Heidis tweets