• Trygg Vård

  Möt Sveriges läkare på tryggvard.se

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Ansökningsformulären på lakarforbundet.se

   Mellan 09:08 och 17:23 den 22/2 fungerade inte bekräftelsen i våra formulär för medlemsansökningar på lakarforbundet.se. Din medlemsansökan är mottagen och vi behandlar den i tur och ordning. 

  • Läkarförbundet har fått pengar till snabbspår för läkare med utländsk examen

   Läkarförbundet arbetar aktivt för att göra det lättare för läkare med utbildning i ett land utanför EU att få svensk legitimation och specialistbevis. Läkarförbundet är också delaktig i olika referensgrupper för Arbetsförmedlingens snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. 
  • Trygg vård: Hör läkares berättelser från verkligheten

   På TryggVard.se synliggör vi vårdens utmaningar, dess effekter och dess lösningar genom Sveriges läkares ögon. 

  • BLOGG: Politiken måste ge konkreta svar på vårdens verkliga problem

   Inför valet 2018 är vårddebatten hetare än någonsin. Samstämmiga opinionsundersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast. Ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till och en signal politiker måste ta på allvar.

  • Vård till papperslösa

   De senaste dagarna har en debatt initierats kring att neka papperslösa patienter rätt till vård. Enligt Läkarförbundets etiska regler ska en läkare erbjuda patienten nödvändig vård. Det står också i samklang med Lissabon-deklarationen som är antagen av Världsläkarorganisationen (WMA).

  • Visa fler
 • Signerat
  • »Not invented here« inget framgångsrecept (20/2)

   Svensk hälso- och sjukvård brukar ofta rankas högt i internationella kvalitetsstudier. Vi är ett av världens mest avancerade välfärdsländer, med låg barnadödlighet och goda möjligheter att leva ett långt och hälsosamt liv. Vi har ett allmänt sjukvårdssystem, som många länder tittar på med avund, och en portalparagraf i hälso- och sjukvårdslagen som understryker att vård ska ges efter behov. ...
 • Heidis tweets