• Karriärevent i vår

  Karlstad 25/2 Stockholm 19/3 Skellefteå 14/4

 • Därför är jag med

  "Jag får information och stöd för att driva viktiga frågor"

 • Ny rapport

  Vad tycker läkarna om primärvården?

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter

   Patienter och läkare är överens om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. Det visar Läkarförbundets nya rapport Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.

  • Viktig enkät om patientlag och kontinuitet

   Kontinuitet inom vården har länge varit en viktig fråga för läkarkåren. Sedan januari 2015 har vi en ny patientlag, som bland annat innehåller bestämmelser om kontinuitet och samordning och om fast vårdkontakt. Detta är inte några nya bestämmelser utan de finns sedan tidigare även i hälso- och sjukvårdslagen.

  • Läkarförbundet möter Socialutskottet

   Torsdagen den 28 januari besökte socialutskottet Läkarförbundet. Det finns många viktiga frågor där riksdagen och utskottet spelar roll i utformningen av sjukvården.

  • Fler medlemmar i Läkarförbundet

   Den 1 januari 2016 var 48 484 läkare och läkarstudenter medlemmar i Läkarförbundet, en ökning med 1805 medlemmar sedan förra året. Störst ökning står studenterna för som har ökat med 12 procent sedan samma period förra året.

   Vi fortsätter vårt arbete med att vara ett förbund för alla läkare. Läs mer om Läkarförbundet

   Bli medlem du också!


   jan-15

   jan-16

   förändring antal

   Yrkesverksamma

   33 599

   34259

   +660

   Studenter

   6 670

   7494

   +824

   Pensionärer

   6 410

   6731

   +321

   Totalt

   46 679

   48484

   +1 805

  • Kris i Västerbottens primärvård

   Pressmeddelande: En utvärdering som Sveriges läkarförbund gjort ger en mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län. Läkarna här är minst nöjda med förutsättningar att ge en god vård jämfört med alla andra landsting. I dagarna kommer ordföranden för Läkar­förbundet till Umeå för att träffa representanter för landstingsledningen och bland annat diskutera det allvarliga läget.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Nationella läkemedels­strategin kräver handling (2/2)

   Den nationella läkemedelsstrategin har omarbetats och antogs av regeringen och SKL före jul. Arbetet med strategin inleddes förtjänstfullt av den förra regeringen och fortsätter nu i en omarbetad version med delvis ny struktur. Under den övergripande visionen om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle har tre målområden identifierats: effektiv och säker, tillgänglig och...
 • Heidis tweets