• Färsk policy

  Klimat och hälsa: viktigt område för Läkarförbundet

 • Möte

  Besök årets Medicinska riksstämma

 • Därför är jag med

  "Jag får information och stöd för att driva viktiga frågor"

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Stipendium till KI-forskare

   Tiit Mathiesen fick 2015 års stipendium från Läkarförbundets Forskningsfond.

  • Rekommendationerna för åldersbestämning av barn behöver ses över

   Regeringen föreslår att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska användas som en åtgärd för att möta den akuta flyktingsituationen. Ett skäl är att åldern har betydelse för vilka förmåner en person har rätt till.

  • Diagnos på primärvården i Skåne

   Pressmeddelande. I en omfattande utvärdering av den svenska primärvården konstaterar Sveriges läkarförbund att primärvården i Region Skåne är lika svagt utvecklad och har samma problem med vakanser som i resten av landet. För att primärvården ska bli fullt utbyggd i Skåne behöver ytterligare minst 200 specialistläkare knytas till vårdcentralerna, anser Läkarförbundet.

  • MSF byter namn till Sveriges läkarförbund student

   Sveriges läkarförbund student föreslås bli nytt namn på MSF från årsskiftet, förutsatt att Läkarförbundet godkänner namnbytet.

   Vid helgens fullmäktige valdes också helt ny styrelse. Till ny ordförande valdes Linus Perlerot som studerar i Uppsala.

  • Läkare måste regelbundet få uppdatera sin kompetens

   Endast 36 procent av vårdcentralernas läkare anser sig ha goda möjligheter att utveckla nödvändig kompetens i arbetet. Patienterna riskerar därmed att inte erbjudas den bästa och säkraste vården. Det visar Läkarförbundets enkät till samtliga läkare inom primärvården.  Resultatet visar även stora skillnader i genomförd fortbildning mellan de olika landstingen/regionerna.

  • Visa fler
 • Signerat
  • Nationell läkemedelslista bör införas – omgående! (24/11)

   En nylistad patient på årskontroll utgår i princip alltid ifrån att jag har koll på alla läkemedel hen tar. »Det ser väl du i datorn?« Om det ändå vore så väl. Att med hjälp av läkemedelsförteckningen försöka bena ut den korrekta medicinlistan är som bekant svårt även om patienten är pigg. Kompliceras situationen av utsatta eller dosjusterade läkemedel, eller patientens sviktande minne, ökar...
 • Heidis tweets