• Vald på fullmäktige

  Alexander Tejera ny ordförande för SLF student

 • Det här ingår

 • Aktiv

 • På gång

 • Avdelningar

 • Enkäter

 • Appendix

 • Aktuellt
  • Lönestatistik för läkarstudenter

   Lönestatistik för medicine studerande som vikarierat som underläkare sommaren 2016 finns nu tillgänglig här

  • Nytt nummer av Appendix!

   Senaste numret hittar du här

  • Ledarskapsrapport

   För att uppmuntra läkare att ta sig an ledarroller måste de redan under grundutbildningen beredas möjlighet till ledarskapsutveckling. Sveriges läkarförbund Student anser därför att utbildning i ledarskap ska ingå som ett obligatoriskt moment under läkarutbildningen. För att säkerhetsställa kvalitén är det viktigt att samtliga lärosäten har en sammanhållen och genomtänkt strategi vad gäller medicinstuderandes utbildning i ledarskap.

  • Visa fler
 • Preklinrapport

  En av fem läkarstuderande svarar att undervisningen i ledarskap är klart undermålig.
  Läs mer