• Vald på fullmäktige

  Alexander Tejera ny ordförande för SLF student

 • Det här ingår

 • Aktiv

 • På gång

 • Avdelningar

 • Enkäter

 • Appendix

 • Aktuellt
  • Rapport angående Utlands förhållande till läkarförbundet Student

   I enlighet med den verksamhetsplan som antogs vid fullmäktigemötet i Uppsala 2016 har en utredning gjorts angående SLF Student Utlands förhållande till moderförbundet. Rapporten belyser olika aspekter i förhållandet mellan avdelningen och förbundet, samt ett antal alternativ för att öka Utlands representation i förbundet. 

   Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

  • Digitala medlemskort för studentmedlemmar

   Idag den 15 maj har digitala medlemskort för Läkarförbundets studentmedlemmar skickats ut. 

  • Hur bra är Sveriges läkarutbildning?

   Läkarförbundet har frågat nyutexaminerade läkare hur bra de upplevde att deras utbildning var.

   Undersökningen baseras på en enkät riktad till nyutbildade läkare med examen från svenska universitet under 2016. Nyutbildade läkares åsikter om utbildningens kvalitet utgör ett viktigt underlag i Läkarförbundets utbildningspolitiska arbete.
   Fler än nio av tio tillfrågade anser glädjande nog att läkarutbildningen gett dem goda förutsättningar att arbeta som läkare. Det finns dock områden som kan utvecklas, exempelvis uppger cirka hälften att de inte får tillräckliga förutsättningar att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom sjukvården.

   För frågor, kontakta Marit Grönberg Eskel, utredare Läkarförbundet 
   Tel: 08-790 33 84
   marit.gronberg.eskel@slf.se
  • Visa fler
 • Preklinrapport

  En av fem läkarstuderande svarar att undervisningen i ledarskap är klart undermålig.
  Läs mer