Kronobergs läkarförening

Hemsida >

Johan Danielsson, ordf
johan.danielsson@kronoberg.se

Kansli:
kronobergs.lakarforening@kronoberg.se
Post- och besöksadress:
KLL-fackexp
Hus K, plan 4
CLV
351 85 Växjö
telefon: 0470-58 87 01

Senast uppdaterad 2015-03-09
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12