Pågående arbete

Kalendarium 2018

FS 2 - 28 januari

FS 3 – 3-4 mars

FS 4 – 23 mars

Facklig grundutbildning 24-25 mars

Rekryteringsträff - 16 april

FS 5 - 22 april

FS 6 – 19 maj

Representantsskap samt ordförande- och kassörsnätverk – 19-20 maj 

Almedalen 1-8 juli

FS 7 - 26 augusti

FS 8 - 15-16 september

SLF Student Utland, kongress - 13-14 oktober

FS 9 - 19 oktober

Facklig vidareutbildning och ordförandenätverk - 20-21 oktober

FS 10 - 16 november

Fullmäktige i Lund - 17-18 november

 

Se även kalendarium Läkarförbundet och sammanträdestider för centralstyrelsen

FS deadline policy (från 2017)

Senast uppdaterad 2018-05-04