• Trygg Vård

  Möt Sveriges läkare på tryggvard.se

 • Student

 • Ny i yrket

 • Yrkes-verksam

 • Fackligt aktiv

 • Chef

 • Egen- företagare

 • Aktuellt
  • Läkarförbundet har fått pengar till snabbspår för läkare med utländsk examen

   Läkarförbundet arbetar aktivt för att göra det lättare för läkare med utbildning i ett land utanför EU att få svensk legitimation och specialistbevis. Läkarförbundet är också delaktig i olika referensgrupper för Arbetsförmedlingens snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. 
  • Trygg vård: Hör läkares berättelser från verkligheten

   På TryggVard.se synliggör vi vårdens utmaningar, dess effekter och dess lösningar genom Sveriges läkares ögon. 

  • BLOGG: Politiken måste ge konkreta svar på vårdens verkliga problem

   Inför valet 2018 är vårddebatten hetare än någonsin. Samstämmiga opinionsundersökningar visar att sjukvården är den politiska sakfråga som väljarna rankar som viktigast. Ett tydligt tecken på att allt inte står rätt till och en signal politiker måste ta på allvar.

  • Vård till papperslösa

   De senaste dagarna har en debatt initierats kring att neka papperslösa patienter rätt till vård. Enligt Läkarförbundets etiska regler ska en läkare erbjuda patienten nödvändig vård. Det står också i samklang med Lissabon-deklarationen som är antagen av Världsläkarorganisationen (WMA).

  • Ge läkarna tydligare uppdrag vid sjukskrivning

   Specialister i allmänmedicin på våra vårdcentraler runt om i landet larmar om att de får ägna alldeles för mycket tid åt att komplettera sjukintyg till Försäkringskassan. Tid som läkarna bör ägna åt sina patienter för att de ska kunna återfå arbetsförmåga, där så är möjligt, skriver Heidi Stensmyren och Ove Andersson i en debattartikel i Dagens Samhälle

  • Visa fler
 • Signerat
  • Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem (13/2)

   Som psykiater funderar jag mycket på hur man på bästa sätt kan stötta individer så att de gör de val som är bra för dem och deras omgivning. Att förändra invanda mönster och beteende är svårt, det vet alla som ska komma igång med träning, lägga om sin kost, sluta röka osv. Det som är säkert är dock att det generellt fungerar bäst med morötter och uppmuntran, i princip aldrig med piska och hot –...
 • Heidis tweets