Appendix

Appendix är Sveriges läkarförbund Students partipolitiskt obundna medlemstidning som utkommer 4 gånger per år. Tidningens första nummer gavs ut redan 1987 och var hela 32 sidor långt. Sedan 2008 ges tidningen ut tillsammans med SYLF:s medlemstidning Moderna Läkare. Varje utgåva av Appendix sammanställs av redaktören som har produktionsansvaret för tidningen, medan Sveriges läkarförbund Students styrelse är ansvariga för innehållet i tidningen. 

Medlemmar i förbundet får gärna bidra med text eller idéer!

Kontakta vår redaktör Elin Ekdahl (redaktor.appendix@slf.se)

Här kan du läsa senaste numret!

Senast uppdaterad 2018-03-05