Möjligt att ersättningsetablera inom allmän medicin i Stockholm

I april 2015 meddelades två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm (gällde samma sakfråga) att man som specialist inom allmän medicin ska få möjlighet att sälja sin etablering.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm hade i två olika beslut från 2014 meddelat att prövning gällande ersättningsetablering skulle avskrivas. Detta då man hänvisade till att en anbudsgivare/köpare istället kunde få rätt till ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem (vårdval).
Besluten överklagades till förvaltningsrätten och man yrkade att beslutet skulle ändras med motiveringen att de krav som ställs i landstingets förfrågningsunderlag gällande vårdvalet Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, är för omfattande för att en ensampraktiserande läkare inom denna specialitet ska kunna uppfylla dessa.

Förvaltningsrätten gick på läkarens linje och bedömde att det arbete denne skulle behöva göra inom vårdvalet skulle bli avsevärt mera omfattande än om man var verksam enligt lagen om läkarvårdsersättning.

Förvaltningsrättens beslut blev därför att förfarandet om ersättningsetablering ska rättas genom ny prövning i landstinget. Det innebär att landstinget ska erbjuda den som lagt högst bud möjlighet att teckna samverkansavtal oavsett vårdval.

Kontakta medlemsrådgivningen om du vill veta mer.

Senast uppdaterad 2015-06-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11