Allmäntjänstgöring

Läkarförbundet anser att AT behöver moderniseras och kvalitetssäkras. På sikt vill Läkarförbundet att dagens AT ersätts av en introduktionstjänstgöring som ligger efter legitimationstillfället och utgör en första del av specialiseringen.

Antalet AT-platser är idag alldeles för få vilket skapar onödiga väntetider och fördröjer vägen till legitimation och specialistkompetensbevis. Det finns inga krav på kvalitetssäkring i regelverket, som till stora delar är från 1969, och blockindelningen speglar vare sig behoven eller organisationen i dagens sjukvård.

Läkarförbundet vill se en moderniserad tjänstgöring som är målstyrd och fokuserar på generella kompetenser och vårdens breda uppdrag snarare än på hur många veckor AT-läkaren har tillbringat inom vilken specialitet. Om flera verksamhetsområden än idag kan användas finns också möjlighet att öka antalet platser utan att tumma på kvaliteten.

Att AT ligger innan legitimation gör att nyutbildade läkare som kommer till Sverige med utbildning och legitimation från ett annat EU/EES-land går miste om en viktig introduktion till svensk sjukvård. Deras inträde på den svenska arbetsmarknaden försvåras och fördröjs. Svenskutbildade läkare har inte heller möjlighet att arbeta i andra EU/EES-länder förrän efter AT och fått legitimation, ofta först 2-3 år efter examen.

På sikt vill Läkarförbundet därför att läkarnas grundutbildning utformas så att den kan leda direkt till legitimation, och att AT ersätts av en handledd introduktionstjänstgöring som ligger efter legitimationstillfället. Målen för läkarnas grundutbildning, introduktionstjänstgöring och specialiseringstjänstgöring bör bygga vidare på varandra med en tydligare progression än vad som är fallet idag.

Vad händer nu?

De senaste åren har det rått stor oklarhet om vad som kommer att hända med läkarutbildningen och AT. Läkarutbildningsutredningen lämnade sitt förslag om en 6-årig legitimationsgrundande läkarutbildning i mars 2013. Förslaget remitterades under 2015 och i juli 2016 gav regeringen Jens Schollin i uppdrag att ta vid där Läkarutbildningsutredningen slutade och utreda möjligheten att ersätta AT med en introduktionstjänstgöring inom ramen för specialiseringen.

Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu går vidare med frågan om en sammanhållen läkarutbildning, och kommer bland annat att delta i utredningens referensgrupp.

Läs mer:

- SYLF tycker om Introduktionstjänstgöring Gå till
- SYLF Vanliga frågor Gå till
- Läkarförbundets remissvar på Läkarutbildningsutredningen Gå till
- Läkarförbundets rapport En modern akademisk läkarutbildning Gå till

Senast uppdaterad 2016-09-29
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12