Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system (U2017/04843/GV)

Stockholm: 2018-02-09
Till: Utbildningsdepartementet
Remiss: Studiemedel vid utlandsstudier – Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system
(U2017/04843/GV)
Gem 2017/0413

Sveriges läkarförbund har fått rubricerat betänkande på remiss och vill framföra följande synpunkter:

Sveriges läkarförbund anser att läkarstudenter studerande utomlands påverkas negativt av det förslagna borttagandet av möjligheten till flexibla uttag. Majoriteten av de utländska lärosäten där svenskar studerar till läkare kräver att studenten betalar studieavgiften innan terminsstart. Det belopp som skall betalas innan terminsstart överstiger ofta 60 000 kronor. I dagsläget möjliggör merkostnadslånet att studenten kan välja att göra ett flexibelt uttag i samband med första utbetalningen från CSN. I praktiken innebär detta att en student som studerar 12 terminer på en läkarutbildning i utlandet, varje termin kan låna 29 083 kronor (349 000 kronor/12 terminer), i samband med första utbetalningen från CSN. Då 29 083 kronor ofta utgör halva terminsavgiften underlättar ett flexibelt uttag markant för studenten. Även vid utbytesterminer för svenska studenter på partneruniversitet runt om i världen påverkas finansiering av utgifter innan terminsstart, t.ex. hälsokontroller, vaccinationer och boendekostnad, om det flexibla uttaget inte kan tas ut som klumpsumma. 

Även om totalsumman av merkostnadslånet enligt promemorian föreslås förbli oförändrad är det flexibla uttaget ytterst viktigt för den enskilda studenten, då de ekonomiska kraven är störst i samband med terminsstart. Sveriges läkarförbund anser således att det flexibla uttaget, som enligt promemorian förslås tas bort, är en viktig del i finansieringen av läkarutbildningen vid utländska lärosäten och bör lämnas oförändrad.

Sveriges läkarförbund anser att det förslag som avser att studiemedel inte bör få lämnas för en utbildning som inte rimligen bör ge rätt till studiemedel är bra. Det är viktigt att försöka reglera den investering som utbildning är, både vad gäller viss kvalitet och typ av utbildning men också omständigheter och förenlighet med den svenska regleringen på området.

 

Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Politik och profession

Sofia Rydgren Stale, ordförande för utbildnings- och forskningsdelegationen 
Sara Widebeck, utredare

Senast uppdaterad 2018-02-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12