Fler vårdplatser behövs

Vårdplatsbrist, med överbeläggningar och utlokaliseringar, är frågor Läkarförbundet arbetat länge med utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Det  hotar patientsäkerheten att antalet vårdplatser på sjukhus och i särskilda boenden minskar. Mycket av läkarnas tid går åt till att leta vårdplatser och många patienter hamnar på avdelningar som inte är avsedda för deras sjukdomar.

Vårdpersonalen upplever en enorm press över att inte kunna ge sina patienter en vårdplats. I dragkampen om platserna uppstår lätt konflikter och arbetsmiljön blir dålig.

Mer att läsa:

Utskrivningsklara patienter 2014
Läkarförbundets förslag om vårdplatsgaranti  2010
"Brist på vårdplatser - kris inom svensk sjukvård" 2004
Platsbrist riskerar säkerheten Ledare i Läkartidningen 2009 nr 26
Dags införa vårdplatsgaranti Ledare i Läkartidningen 2009 nr 6
Vårdplatsbrist hotar säkerheten Ledare i Läkartidningen 2008 nr 42

Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12