Vad tycker läkarna om primärvården?

Att utvärdera primärvårdens vårdval har varit ett av Läkarförbundets mest omfattande arbeten under senare år. Vi hade en pådrivande roll när vårdvalet startades och vill nu genom att redovisa fakta med hög kvalitet fortsätta ta ett aktivt ansvar i frågan. Vi har under 2015 genomfört en enkät bland samtliga specialistläkare i primärvården och ST-läkare i allmänmedicin i Sverige.

Här presenterar vi resultatet av enkäten i delrapporter. Materialet är uppbyggt i sju olika steg. Först en grundrapport som sedan följs av sex olika ämnesspecifika rapporter:

Grundrapport Läkarförbundets primärvårdsenkät 2015 - Metodbeskrivning och basuppgifter om primärvårdens läkarverksamheter
Läs rapporten>  (2015-10-27)
Läs pressmeddelande>

1. Fortbildning – specialistläkares validering av sin fortbildning.
Läs rapporten>
Läs pressmeddelande> (2015-11-16)

2. Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.
Läs rapporten>
Läs pressmeddelande> (2016-02-02)


3. Arbetet på vårdcentralen
4. Landstinget styrning
5. IT och möjligheterna till kunskapsutveckling
6. Samordning


Sverigeronden

Under 2015-2016 genomför Läkarförbundet en turné, där vi träffar ledning och regioner i alla landsting för att prata om hälso- och sjukvårdens utmaningar. Fokus är på många ställen primärvården där vi har tagit fram lokala rapporter utifrån vår enkätundersökning. Dessa kan du läsa om här>


Enkäten och dialog

Du kan lämna synpunkter och diskutera mera på våra diskussionssidor. Läs mer om enkäten och dialog

Senast uppdaterad 2016-02-02
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12