Primärvård

I och med vårdvalsreformen har primärvården under de senaste åren genomgått en stor förändring och står inför en rad fortsatta problem. 

Läkarförbundet har, i syfte att bidra med kunskapsunderlag, utvärderat primärvårdens vårdval i tre delar.

Problemen som finns är till exempel brist på specialistläkare, brist på resurser som påverkar andra delar i vårdkedjan och skillnader i olika delar av landet. Att svensk primärvård är sämre utvecklad än vad den är i jämförbara länder är något av ett huvudproblem i den svenska hälso- och sjukvården. Förbundet anser vårdvalet är en viktig och nödvändig pusselbit för att vi ska kunna komma tillrätta med detta. Men hur vårdvalet fungerer beror på hur systemet utformas och vilka förutsättningar som ges.

Läkarförbundets utvärdering av Primärvården:

Del 3 - Vad tycker läkarna?

Läkarförbundet har frågat alla allmänläkare i Sverige för att undersöka läkares arbetsförutsättningar i primärvården.  Resultatet publiceras i flera delrapporter under 2015-2016.

Del 2 - Kostnader och produktion

Läkarförbundets rapport Kostnader och produktion i primärvårdens vårdval - uppföljning av vårdvalets primärvård som en del av den samlade hälso- och sjukvården visar att:  

  • Primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens kostnader har inte förändrats det senaste decenniet. Samtidigt har primärvårdens andel av läkarbesöken ökat. Obalansen mellan resurser och uppdrag ser alltså ut att ha förstärkts.
  • Vårdvalet behöver utvecklas med inriktning mot att skapa mer jämlika förutsättningar över hela landet. 
  • En snabb och kraftfull investering i ST-tjänster i allmänmedicin är det viktigaste sättet att säkerställa balansen mellan resurser och uppdrag och att öka primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens resurser.

Del 1 - Tillgång på läkare i primärvård

Läkarförbundet har gjort en kartläggning av tillgången på läkare "Primärvårdens läkarbemanning"  på landets nära 1 200 vårdcentraler. Läkarförbundet menar att:

  • Antalet specialistläkare är otillräckligt och kan inte heller täcka det framtida behovet.
  • Åtgärder för att säkra primärvårdens läkarbemanning måste starta omgående.
  • Det behövs både lokala, regionala och nationella insatser.

Läs också Läkarförbundets rapport "System och strategier för att öka antalet ST-läkare i allmänmedicin - Kunskapsunderlag om hur vi kan nå balans i primärvårdens läkarförsörjning (pdf)".    

Senast uppdaterad 2016-01-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton