Nationella läkemedelslistan

En gemensam läkemedelsjournal och elektroniskt förskrivarstöd som komplement till journalsystemet anser Läkarförbundet är viktiga komponenter i läkemedelsförskrivningen.

Idag är det svårt att få en samlad bild av patientens läkemedelsförskrivning. Dels kan patienten ha flera förskrivare, dels kan preparat ha bytts ut av apoteket utan att patienten är helt klar över vad som har ersatts. Dessutom är huvudmännens journalsystem ofta inkompatibla med varandra, vilket innebär att information kan gå förlorad vid överföring.


Läkarförbundet vill att det utvecklas en läkemedelsjournal som är gemensam inom sjukvården. Därutöver bör varje läkare i konsultationen ha ett elektroniskt förskrivarstöd som komplement till journalsystemet.

Senast uppdaterad 2016-09-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12