Klimat och hälsa

Läkarförbundet menar att mänskliga aktiviteter inte bör leda till allvarliga förändringar av jordens klimat. 

Läkare klimat och hälsa bild

Genom exempelvis minskad användning av fossila bränslen liksom ändrade matvanor, och därmed ändrad produktion av mat, kan koldioxidutsläppen minska samtidigt som gynnsamma folkhälsoeffekter förväntas.

Arbetsgruppen Klimat och Hälsa har under 2015 arbetat fram en Policy för Klimat och Hälsa som beskriver hur läkarkåren och Läkarförbundet kan bidra positivt i klimatfrågan. Förhoppningen är att policyn ska stimulera den fortsatta utvecklingen av preventiva och adaptiva klimat- och hälsoåtgärder inom hälso- sjukvården på lokal, nationell och global nivå.

Senast uppdaterad 2016-12-01
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12