Jämlik vård

Läkarförbundet tycker att du oavsett vem du är och var du bor ska ha rätt till samma vård.

Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Vi kallar det för jämlik vård. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård.

Vård på lika villkor, som utgår från patientens behov, är grundläggande i hälso- och sjukvårdslagen. Det stämmer väl med etiken för läkarnas arbete.

Att skapa en jämlik vård är hälso- och sjukvårdens stora utmaning idag. För att nå dit krävs förändringar. Läkarförbundet har förslag på åtgärder inom tre viktiga frågor.

  • vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar
  • att ge de mest sköra äldre mer läkartid i hemmen
  • fungerande primärvård med god läkarbemanning

Inför en flexibel medicinsk vårdgaranti

Läkarförbundet är positivt till vårdgarantin. Men den måste följa de grundläggande principerna för svensk sjukvård, det vill säga allas lika värde och lika rätt till sjukvård. Den som har störst behov ska ges företräde och vi anser att en ny mer flexibel medicinsk vårdgaranti ska införas.

 

 

 

Mer läkartid i äldrevården

Läkarförbundet anser att de sköra äldre ska höra till de som prioriteras i svensk sjukvård. Antalet läkarbesök i hemmen har ökat men det räcker inte, samtidigt blir de äldre fler. Hembesöken är viktiga i en trygg äldrevård och vi anser att det måste sättas högre mål än idag när det gäller den läkartid som erbjuds de sköra äldre.

Investera i vårdcentralernas allmänläkare

Läkarförbundet ser allvarligt på att det saknas fasta läkare inom primärvården och psykiatrin. Sviktar primärvården kan det överbelasta hela sjukvården. Åtgärder för att säkra primärvårdens läkarbemanning måste starta omgående. Vi anser att det behövs både lokala, regionala och nationella insatser. Nyckeln till framgång att få läkare att fortsätta på sin vårdcentral.

Så tycker våra medlemmar

Vilken var den viktigaste Hälso-och sjukvårdsfrågan i valet 2014? Läs vad våra medlemmar tycker.

Senast uppdaterad 2015-04-07
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12