Hälso- och sjukvårdspolitik

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program, antaget i maj 2016.
Sjukvårdspolitik läkareLadda ner pdf

 • Läkarförbundets sjukvårdspolitik

  Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program är läkarnas syn på hur framtidens hälso-och sjukvård bör finansieras, styras och struktureras. 

 • Effektivare resursutnyttjande

  Läkarförbundets synpunkter på utredningen "En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom Hälso- och sjukvården".

 • Folkhälsa

  Genom ett offensivt arbete med förebyggande hälsa kan fler människor må bättre och få ett längre liv. Behovet av sjukvård kan också minska.

 • Klimat och hälsa

  Läkarförbundet menar att mänskliga aktiviteter inte bör leda till allvarliga förändringar av jordens klimat. 

 • IT i vården

  IT är en väsentlig del av alla läkares vardag. Det finns många problem och Läkarförbundet arbetar för att få till stånd förbättringar.

 • Läkemedelspolitik

  Inom läkemedelsområdet sker stora förändringar. Politiska reformer och utveckling av nya läkemedel har lett till att förskrivningen av läkemedel i dag sker under helt nya förhållanden.

 • Jämlik vård

  Läkarförbundet tycker att du oavsett vem du är och var du bor ska ha rätt till samma vård.

 • Patientansvarig läkare

  Patienten ska ha rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. Det föreslår Läkarförbundet för att skapa en bättre läkarkontinuitet.

 • Primärvård

  I och med vårdvalsreformen har primärvården under de senaste åren genomgått en stor förändring och står inför en rad fortsatta problem. 

 • Sjukskrivning

  Läkarförbundet är med och utvecklar sjukskrivningsprocessen. Vi prioriterar arbetet med att ge läkare goda förutsättningar för att arbeta med en sjukskrivningsprocess av hög kvalitet.

Senast uppdaterad 2016-06-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12