Anställd inom privat sektor

Privata arbetgivare har olika former av pensionslösningar. Det vanligaste är ITP-avtalet (ITP 1 eller  ITP2 + ITPK). Det finns dock arbetsgivare som inte är anslutna till ITP.


Det är viktigt att undersöka om det finns någon avsättning till tjänstepension hos arbetsgivaren. En lösning istället för ITP kan vara avsättning av premier till försäkring i försäkringsbolag.

Ett nytt ITP-avtal trädde ikraft den 1 juli 2007. Anställda födda 1979 eller senare får premiebestämd pension (ITP 1). Anställda födda 1978 eller tidigare får även fortsättningsvis förmånsbestämd pension (ITP 2+ en kompletterande premiebestämd pension, ITPK). Även sistnämnda grupp kan dock omfattas av ITP 1 om företaget är relativt nytt och alla anställda omfattas av ITP 1.

Det finns även så kallad "tiotaggare" som är alternativ till ITP2.

PTK ger råd

Via PTK Rådgivningstjänst  www.radgivningstjanst.se får du som är ITP-försäkrad gratis och oberoende råd kring pension och försäkring utifrån just din situation. För att kunna använda tjänsten behöver du logga in med e-legitimation eller vanligt/mobilt bank-id.


Se vad rådgivningen kan ge dig.

Samma pension som inom landstinget 
–  KAP-KL eller AKAP-KL

Vissa privata arbetsgivare väljer att vara med i arbetsgivarorganisationen Pacta för att ge de anställda samma villkor som vid kommun och landsting. I dessa fall ska tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL tillämpas. Läs mer

Senast uppdaterad 2016-06-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton