Medarbetarsamtal för läkare

Medarbetarsamtalet är ett tillfälle för din chef och dig som läkare att diskutera och planera din utveckling. Ni bör prata om det som känns angeläget för er.

Några tips:

  • Det är bra med en grundstruktur för vilka områden som ska beröras under samtalet. Ha både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv på frågorna.
  • Ställ dina önskemål och kunskaper i relation till verksamhetens mål. Vilka förväntningar har du på verksamheten och din egen utveckling? Vilka förväntningar har verksamheten på dig som individ?
  • Se din situation i ett helhetsperspektiv, inte minst avseende balansen mellan arbete och privatliv.
  • Passa på att planera kompetensutveckling och ta upp arbetsmiljöfrågor.
  • Stäm av och skriv ner det ni har kommit överens om i en gemensam plan för medarbetarens utveckling.

Diskutera lön?

Det råder delade meningar om lön ska diskuteras vid ett medarbetarsamtal eller inte. Det får naturligtvis avgöras efter lokala förhållanden, men generellt kan sägas att det är bra om själva lönefrågan kan hänföras till ett separat lönesamtal.

Medarbetarsamtalet kan inte lösa allt, men det är ett viktigt tillfälle att prata om problem och möjligheter för att försöka nå ömsesidig förståelse. Vid en konflikt kan det vara ett tillfälle att identifiera problemen och göra en plan för hur de ska hanteras.

Senast uppdaterad 2016-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11