Läkare stödjer läkare - Kollegial rådgivning

Alla kan någon gång hamna i en svår situation och behöva stöd och råd av en utomstående. Du som är läkare kanske vill tala med någon som själv är läkare och därför har förståelse för vad läkarrollen innebär.

Då kan du vända dig till Läkarförbundets Kollegiala rådgivning. Rådgivarna är läkare som kan fungera som ett medmänskligt stöd och samtalspartners. Det handlar alltså inte om medicinsk, facklig eller juridisk rådgivning.

Det kan finnas olika anledningar till att ta kontakt med en kollegial rådgivare. Det kan handla om problem som hör samman med arbetet som till exempel oro över att ha blivit anmäld till IVO, kränkningar på arbetsplatsen eller frågeställningar som hör samman med att ha utbildats utanför Sverige. Det kan även handla om mer privata frågor som rör missbruk, sjukdom eller din livssituation i stort och du känner behov av att prata med en person som är insatt i läkarrollen.

Kollegiala rådgivare finns över hela landet. De utses av de lokala läkarföreningarna men du kan kontakta vilken rådgivare du vill oavsett var i landet du bor eller arbetar. När du kontaktar en kollegial rådgivare har du möjlighet att vara anonym.

Om du själv vill bli kollegial rådgivare kan du anmäla intresse för det till din lokala läkarförening.

Kontakta rådgivare

Rådgivarna finns över hela landet. De är utsedda av de lokala läkarföreningarna och du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du garanteras förstås sekretess och kan även vara anonym, om du vill.


Samordnare

Kontakta Helena Törnkvist, sekreterare för nätverket, nås på: 08-790 33 00, begär Kollegial rådgivning.

Rådgivare:

Dalarnas Läkarför.

   

Fritzberg, Anders

 

H: 070-345 03 02 anders.fritzberg@ltdalarna.se

Hagberg, Svante

 

H: 070-2477996 svante.hagberg@ltdalarna.se

Kerslow, Sören

Allmänmed.

A. 0705-769640,
H. 0250-172 44
soren.kerslow@ltdalarna.se

 

 

 

Gotlands Läkarf.

   

Bandelin, Lisa

Gynekologi, obstretik

A. 0498-26 90 00
lisa.bandelin@hsf.gotland.se

Montelius, Sven

Infektionsspecialist

A. 0498-26 82 49
sven.montelius@gotland.se

Gästrike-Hälsinge Läkarf.

   

Holmquist, Christina

Internmed., kardiologi

A. vx 026-15 40 00
christinaholmquist1@gmail.com

Norell-Kågström, Birgitta

Rehabmedicin

A. 026-27 83 33 el. 072-551 63 16

Lind, Odd

ÖNH

0650-924 05 alt. 924 07
odd.lind@lg.se

Göteborgs Läkarf.

   

Angerås, Ulf

Allmän kirurg

0705-481996                                        ulf angeras@vgregion.se

Berntsson, Christina

Gynekologi/obstetrik

0708-13 96 18
christina.berntsson.cb@gmail.com

Heimann, Ingela

Psykiatri

H. 031-29 68 90, Mob. 0709-921 048
ingela.heimann@gmail.com

Weber, Karin

Allmänmed.

031-97 33 00
karin.weber@vgregion.se

Hallands Läkarf.

   

Johansson, Anna-Karin

Allmänmed.

A. 0706-61 55 11
conna.johansson@telia.com

Nord, Henrik

Allmänmed.

A. 0345-183 00
henrik.nord@regionhalland.se

Ohlsson, John-Anders

Allmänmed.

A. 0300-56 55 44
john-anders.ohlsson@regionhalland.se

Ohlin-Graffner, Karin

Blivande spec. i pediatrik

H. 0735-94 47 65
karin.ohlin-graffner@regionhalland.se

Semby, Johan

Ögon

H. 070-771 49 02
johan.semby@regionhalland.se

Söderström, Björn

 

 H: 070-341 17 73  bjorn.soderstrom@regionhalland.se

Jämtlands Läkarf.

   

Starlander, Jan

Internmed., lungmed.

A. 063-153 000 (P-sök 151)
H. 063-306 99

Jönköpings Läns Läkarf.

   

Carlsson, Mikael

Infektion

A. 010-242 21 10, H. 036-30 28 52, 0706-373 328

Katzin, Tomas

Privatläkare

070-820 66 96
tomas@katzin.se

Larsdotter, Lotta

Allmänmed.

A. 010-242 39 87, H. 073-046 48 22

Lenrick, Raymond

Gynekologi

A. 0722-47 89 10, H. 036-34 34 43

Kalmar Läns Läkarf.

   

Engström, Anders

Internmed., kardiologi

A. 0480-81 000, H. 0480-135 40
andersen@ltkalmar.se

Landgren, Inger

Allmänmed.

0491-78 20 00
ingerlan@ltkalmar.se

Svernell, Olle

Internmed., reumatologi

A. 0409-86 000, H. 070-587 97 43
olle.svernell@ltkalmar.se

Kronobergs Läns Läkarf.

   

Jägervall, Martin

Pediatrik, barnneurol.
skolhälsovård

A. 0470-588 000, H. 0470-683 84
martin.jagervall@ltkronoberg.se

Roman, Mats

Internmed., njursjukdomar

A. 0470-588 132, H. 0706-773 709
mats.roman@ltkronoberg.se

Malmö Läkaref.

   

Hammar, Oskar

Internmed.

A. 040-336 324
oscar.hammar@skane.se

Holm, Elena

Hematologi, internmed.

A. 040-33 73 74, H. 0705-16 35 18
elena.holm@skane.se

Larsson, Staffan

Allmänmed.

A. 040-623 47 68, H. 0703-40 54 74
staffan.larsson@skane.se

Johansson, Ann-Cathrine

Njurmedicin, Malmö

A. 040-33 23 08
ann-cathrine.johansson@skane.se

Olsson, Åsa

Kirurgiska Kliniken, Malmö

A. 040-33 14 46
asa.olsson@skane.se

Medelpads Läkarf.

   

Forslund, Monika

Lungmed.

A. 060-18 16 40 psök 63131
H. 060-12 14 20

Mellersta Skånes Läkarf.

   

Nevander, Lars

 

0702-24 89 99
lars.nevander@spray.se

Sloth, Maja

Medicinsk radiologi

046-13 94 63 A. 046-17 10 03
maja.sloth@skane.se

Tägil, Magnus

Handkirurgi

A. 046-177 163, H. 0708-152 368
magnus.taegil@gmail.com

Norrbottens Läkarf.

   

Hennix, Jan

Allmänmed.

A. 0920-284 500, H. 070-636 89 49
jan_hennix@yahoo.com

Rönnblom, Kerstin

Allmänmed.

A. 0920-718 33, 070-334 48 55
H. 0920-25 52 58
kerstin.ronnblom@nll.se

Nordvästra Götalands Läkarf. (f.d. Bohuslän + Älvsborgs norra)

   

Gustavii, Nils

Öron-näsa, hals

H. 070-952 84 73

Hed, Karin

Allmänmed.

A. 070-200 99 07
karin.hed@vgregion.se

Sikvall, Agneta

Distriktsläkare

H. 073-403 99 59

Nordvästra Skånes Läkarf.

   

Kalén, Johan

Spec.med.

johan.kalen@skane.se

Lilja, Göran

Internmed., hematologi

H. 0431-212 64, 070-321 30 37
glilja9@gmail.com

Varenius, Anders

Psykiatri

042-21 83 32, 0705-72 04 05
anders.varenius@telia.com

Stockholms Läkarf.

   

Creutzfeldt, Johan

Anestesi, smärta

A. 08-58 58 00 00
H. 08-774 29 50, 0766-194 089
jcreutzfeldt@hotmail.com

Grützmeier, Sven

Internmed., hematologi, infektionssj., klin. kemi

A. 08-616 24 65, 08-524 87 142
H. 08-84 96 16
sven.grutzmeier@bredband.net

Landgren, Tatiana

Anestesi, intensivvård

A. 08-550 240 00 vx
tatiana.landgren@sll.se

Mossberg, Torsten

Sekreterare Seniora Läkare

torsten.mossberg@gmail.com

Shemais, Heba

Anestesi, intensivvård

A. 08-550 25 208, 0709-515 042
heba.shemais@gmail.com

Södermanlands Läns Läkarf.

   

Hesse-Sundin, Eva

Internmed., hematologi

016-10 30 00
eva.hesse-sundin@dll.se

Malm, Mona

Allmänmed.

A. 0155-24 76 87
mona.malm@dll.se

Segnestam, Karin

Barnmed.

016-10 30 00
karin.segnestam@dll.se

Upplands Allmänna Läkarf.

   

Karlsson, Torbjörn

Allmänmed.

A. 018-611 00 00
torbjorn.karlsson@akademiska.se

Persson Rhodin, Annica

Anestesi, smärtlindring, (beroende)

A. 018-611 00 00
annika.persson.rhodin@akademiska.se

Linde, Torbjörn

Allmänmed.

A. 018-611 00 00
torbjorn.linde@akademiska.se

Westman, Garbriel

Allmänmed.

A. 018-611 00 00 gabriel.westman@akademiska.se

Värmlands Läkarf.

   

Andersson, Stig

Distriktsläkare, pensionerad

0533-157 93

Västerbottens Läns Läkarf.

   

Almersson, Lars

Allm. internmed.

0950-39 000 vx, H. 0950-381 54
lars.almersson@vll.se

Västmanlands Läkarf.

   

Holtz, Agneta

Barn & ungdomsmed.

A. 021-17 30 00, H. 021-13 38 96
agneta.holtz@ltv.se

Johansson, Bengt

Allmänmed.

021-17 47 08
bengt.johansson@ltv.se

Ångermanlands Läkarf.

   

Wallinder, Åke

Allmänmed.

0611-845 08

Älvsborgs Södra Läkarf.

   

Abrahamsson, Per-Anders

Psykiatri

033-29 18 96, 0706-952 484
dr.vitalis@gmail.com

Krook, Inga-Lena

Allmänmed.

033-29 40 36 el. 29 40 30

Kvist, Göran

Reumatologi

033-16 10 00

Monastyrski, Josh

Ortopedi

033-616 1000

Örebro Läns Läkarf.

   

Berggren, Lars

Anestesi och intensivvård

A. 019-602 03 14, H. 019-148 204
lars.berggren@regionorebrolan.se

Zetterström, Karin

Gynekologi & obstetrik

A. 0581-85 000 (vxl) karin.zetterstrom@regionorebrolan.se

Stenninger, Gunilla

Allmänmed.

073-932 98 45
gunilla.stenninger@regionorebrolan.se

Östergötlands Läkarf.

 

 

Danielsson, Anders

Medicin

A. 010-103 0000
anders.danielsson@regionostergotland.se 

Karlsson, Per

Allmänmedicin

A. 010-103 0000
per.karlsson@regionostergotland.se

Linner, Monika

Allmänmedicin

A. 010-103 0000
monika.linner@regionostergotland.se

Östra Skånes Läkarf. (f.d. Kristianstads)

 

 

Klöfver-Ståhl, Britten

Kirurgi, smärtlindring

A. 0411-750 00, H. 0411-555 622
britten.klofver-stahl@skane.se

Simonsson, Magnus

Kardiologi, internmed., klin. fysiologi

044-3091919 

Sjöberg, Eva

Företagshälsovård, rehabmed.

044-13 59 63
eva.sjoberg@kristianstad.se

Widlund, Björn

Allmänmed.

0416-497 700 alt. 497 730
bjorn.widlund@skane.se

Senast uppdaterad 2018-04-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11