Jämställdhet och genusperspektiv

Jämställdhetsbegreppet introducerades politiskt i slutet av 60-talet för att skilja ut kön från jämlikhetsbegreppet. Jämställdhet ersatte det som tidigare kallats kvinnofrågan eller kvinnoemancipationen och har formulerats som att kvinnor och män ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på väsentliga områden i livet.

Det innebär t.ex. jämn fördelning av makt och inflytande och samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar gällande arbete, företagande, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld.

Inom forskningsfältet organisation och kön tillförs ett genusperspektiv till organisationen. Det är ett omfattande forskningsområde som beforskats intensivt sedan 70-talet. Genusperspektiv, eller könsperspektiv, innebär att betydelser av kön beskrivs, tolkas och problematiseras. Att utgå från ett genusperspektiv inom en organisation innebär då att beskriva, tolka och problematisera betydelser av kön i organisationer.

_______________________________________________________

Jämlikhetsbegreppet

Kön eller genus

 

Senast uppdaterad 2008-01-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12