Forskning och fortbildning

Studier inom kvinno- och könsforskningen både i Norden och internationellt visar att kvinnliga forskare avancerar långsammare, är underrepresenterade på prestigefyllda platser, har lägre lön, får färre artiklar publicerade och har mindre medel till sitt förfogande.

Läkarförbundet anser att jämställdhetsaspekten skall beaktas vid anställning av professorer, lektorer, doktorander och forskarassistenter så att könsfördelningen avspeglar rekryteringsunderlaget. Jämställdhetsaspekten ska också beaktas vid tillsättning av tjänsteförslagsnämnder och forskningsråd och positiv särbehandling av underrepresenterat kön skall tillämpas för att uppnå jämn könsfördelning.

Läkarförbundet arbetar för att kvinnliga och manliga läkare ska ha samma goda och könsneutrala villkor för forskning, kompetens- och karriärutveckling. Villkoren för kvinnliga läkare att bedriva forskning efter disputation måste förbättras så att fler kvinnor fortsätter att forska. Läkarförbundet anser att en diskussion om hur forskningsmedel fördelas - både vad avser tid och pengar - bör föras.

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12