Personskadeförbundet RTP utlyser forskningsbidrag

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800 000 SEK till klinisk forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för förbundets medlemmar.

Förbundet stöder forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som är verksamma inom Personskadeförbundet RTPs intresseområden:

  • polio
  • trafikskador som ger personer bestående funktionshinder
  • andra olycksfallsskador
  • följdtillstånd av ovan nämnda skador

Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800 000 SEK till klinisk forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för förbundets medlemmar.

Sista ansökningsdag är den 31 januari varje år.

Ansökningshandlingar mottages i digitalt format, insändes till Sophia Holm.

Mer information finns på RTPs hemsida.

Senast uppdaterad 2015-05-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11