Stipendier och forskningsbidrag

Forskning läkare bildFör läkare och läkarstudenter finns det många stipendier, bidrag och anslag att söka. Här nedan finns några.

Du kan även kontakta din lokalförening, yrkesförening och specialitetsförening för mer information.

I Länstyrelsens stiftelsedatabas finns ännu fler stipendier samlade. www.stiftelser.lst.se

 • Läkarförbundets understödsfond

  Om du är i slutet läkarutbildningen och inte får studiemedel kan du som är medlem i Sveriges läkarförbund Student söka bidrag från Läkarförbundets understödsfond.

 • Läkarförbundets forskningsfond

  Sveriges läkarförbunds Forskningsfond är en stiftelse som främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut stipendier och andra bidrag till medicinsk forskning.
  Fonden förvaltas av Läkarförbundets centralstyrelse och stipendier delas ut varje år.

 • Distriktsläkarföreningens fond

  Svenska Distriktsläkarföreningen förvaltar Stiftelsen Svenska Distriktsläkarföreningens Samfond. Ur denna fond har distriktsläkarföreningen möjlighet att dela ut medel varje år.

  Läs mer

 • Kvinnliga Läkares Förening

  Stipendier för kvinnliga läkare

 • Läkaresällskapets stipendier

  Svenska Läkaresällskapet har flera stipendier och forskningsanslag.

 • KI-stipendier för studenter

  Karolinska Institutet har många stipendier för läkarstudenter.

 • Personskadeförbundet RTP utlyser forskningsbidrag

  Personskadeförbundet RTP beviljar årligen cirka 800 000 SEK till klinisk forskning och utvecklingsprojekt som är relevanta för förbundets medlemmar.

 • Psoriasisförbundet

  Psoriasisförbundet årligen ut omfattande bidrag till forskningen.

 • AFA Försäkrings forskningsprogram

  AFA Försäkring är den ledande finansiären av FoU inom arbetsmiljöområdet.

Senast uppdaterad 2015-11-25
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12