Ny specialistutbildning 2015

Socialstyrelsen presenterade i somras ett förslag på ny specialistutbildning som förbundet under hösten lämnat synpunkter på. Om allt går som planerat ska den nya specialistutbildningen träda ikraft i mars-april 2015.

Förslaget

Socialstyrelsens har de senaste åren arbetat med att förbättra och utveckla specialistutbildningen, och nu finns det ett färdigt förslag. Förslaget innebär bland annat en förändrad delmålsstruktur med a-, b- och c-mål, samt att en majoritet av de kirurgiska och internmedicinska specialiteter, som i nuvarande system är grenspecialiteter, istället blir basspecialiteter med gemensamma kunskapsbaser. Förslaget innehåller också sex nya specialiteter: arbetsmedicin, skolhälsovård, palliativ medicin, äldrepsykiatri, vårdhygien och beroendemedicin - alla dessa blir tilläggsspecialiteter.


Remiss

Förslaget har varit på remiss och remissinstanserna har sagt sitt, bland annat: läkarförbundet, specialitetsföreningar, läkarsällskapet och SKL. Socialstyrelsen ska nu ta ställning till synpunkter och kommentarer och göra de förändringar i förslaget de finner nödvändiga. Synpunkter från Läkarförbundet är exempelvis att vi är kritiska till att kravet på extern granskning av utbildande verksamheter är borttaget ur förslaget. Förbundet föreslår vidare att Socialstyrelsen påbörjar ett arbete med att skapa ett digitalt dokumentations- och ansökningssystem, något vi tror skulle underlätta för alla parter, inte minst för ST-läkarna.


Om du utbildar sig i nuvarande system

Om du påbörjat din ST-utbildning före det nya regelverket träder i kraft, och alltså utbildar dig enligt det nuvarande systemet, kommer du enligt förslaget att kunna ansöka om specialistbevis enligt detta system fram till och med den 31 december 2021. Om du som utbildar dig enligt det nuvarande systemet däremot vill byta till det nya systemet, när det träder ikraft, ska detta också vara möjligt. Kontakta Socialstyrelsen om du har frågor om detta om hur du ska göra. Myndigheten kommer också, i samband med att det nya regelverket träder ikraft, att uppdatera sin hemsida med frågor och svar om läkarnas ST.

Läkarförbundets synpunkter och kommentarer

Information om Socialstyrelsen

Artikel i Läkartidningen

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12