Vad är nytt?

Nya ST innehåller flera nyheter och förändringar.

  1. sex nya specialiteter införs
  2. nu finns nu a-, b- och c-delmål
  3. flera grenspecialiteter har blivit basspecialiteter
  4. kraven på kvalitetsgranskningen har skärpts

1. Nya specialiteter

De nya specialiteterna är äldrepsykiatri, vårdhygien, skolhälsa, palliativ medicin, arbetsmedicin och beroendemedicin - samtliga är tilläggsspecialiteter. I det nya regelverket finns det sammanlagt 63 specialiteter (det gamla systemet består av 57 specialiteter.)

2. Delmålsstruktur

Den nya specialitetsstrukturen innehåller a-, b- och c-delmål och varje specialiseringstjänstgöring innehåller ungefär 25 delmål. A-delmålen är gemensamma för alla specialiteter, b-delmålen är gemsamma för nästan alla specialiteter, och c-delmålen är specialitetsspecifika kliniska delmål. I det gamla regelverket motsvaras a- och b-delmålen av delmålen 13-21.

3. Nya basspecialiteter

De kirurgiska-, internmedicinska- och bild- och funktionsmedicinska grupperna har fått nya basspecialiteter. Det är en följd av att en rad grenspecialiteter har gjorts om till basspecialiteter, det gäller exempelvis urologi, kärlkirurgi, kardiologi, lungsjukdomar och klinisk fysiologi.

4. Skärpta krav på kvalitetsgranskning

Kraven på kvalitetsgranskning har skärpts. I likhet med den gamla föreskriften står det att kvaliteten på ST ska granskas och utvärderas av extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren och den inspekterade enheten. Nyheter är att Visar granskningen att det finns brister ska dessa åtgärdas. Extern granskning av utbildande enheter bör genomföras vart femte år.

Senast uppdaterad 2016-04-26
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12