Studierektor AT/ST

Att vara studierektor är en givande och viktig uppgift, där du ansvarar för utveckling och utbildning av kommande generationer läkare. Genom uppdraget får du också möjlighet att påverka utbildningens upplägg.

Det krävs specialistkompetens, handledar- och ledarskapsutbildning samt pedagogisk kompetens för studierektorsuppdraget för AT och ST. Vanligen är du överläkare. Alla AT- och ST-läkare ska ha tillgång till en studierektor.

Studierektorsuppdraget kan se lite olika ut beroende på om det gäller en klinik, ett sjukhus, ett primärvårdsområde, ett helt landsting eller en region. Den övergripande studierektorn, som arbetar klinik- eller specialitetsöverskridande, samordnar ofta AT/ST-utbildningen i ett större område. Det är särskilt vanligt för ST-studierektorer. I många fall har man också en egen budget för uppdraget och därmed budgetansvar .

Att vara studierektor är i de allra flesta fall ett deltidsuppdrag, ofta 20-30% av heltid. Ersättning utgår men den varierar med uppdragets omfattning.

Studierektorer för AT-läkare har tre arbetsuppgifter: detaljerad planering av AT tillsammans med den enskilde AT-läkaren, övergripande planering av hela verksamhetens AT- och introduktionsprogram samt stöd till AT-läkargruppen och handledarna.

Studierektorer för ST har ansvar för den övergripande planeringen och granskningen av ST-verksamheten. Det innebär bland aannat att upprätta ST-kontrakt i samarbete med verksamhetschef och handledare och stå för den långsiktiga planeringen tillsammans med ST-läkare och handledare. Stöd till ST-läkargruppen och handledarna ingår också, liksom att leda handledarkollegiet. Vidare initierar studierektorn SPUR-inspektioner och har tät kontakt med de enheter där sidotjänstgöring sker bland annat avseende övergripande planering och kvalitetssäkring.

Läs mer om studierektorsuppdraget

Senast uppdaterad 2013-04-16
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här