Läkare i läkemedels- och medicinsk teknisk industri

Möjligheterna för läkare inom läkemedelsindustrin är många och du kan exempelvis arbeta som forskare på forsknings- och utvecklingslaboratorier, med kliniska prövningar eller som konsult. Du kan också arbeta med marknadsföring, som marknadsansvarig eller läkemedelskonsulent.

Medicinteknik är i stort sett alla produkter med medicinsk anknytning undantaget läkemedel. Det kan vara produkter inom bland annat röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar.

Spetskompetens
En del läkare sysslar med läkemedelsforskning som bygger på laborativt rutinarbete. Mycket handlar om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, och ha rätt kompetens. Som docent, professor eller liknande kan läkare få ett välavlönat arbete inom industrin, förutsatt att man har spetskompetens inom något område som efterforskas. Högavlönade läkare inom läkemedels- och medicinteknikbranschen har oftast disputerat, och gärna gjort postdoc, docentur osv. Med sådan spetskompetens har man också stora chanser på den internationella arbetsmarknaden.

Patent
En intressant aspekt är att man som forskare kan patentera sina upptäckter. Helt beroende på hur patentet och idéer sedan förvaltas kan det finnas möjligheter inom läkemedels- och medicinteknikbranschen. I Sverige kan den enskilde forskaren själv patentera sina upptäckter.

Flera arbeten
Den medicinska forskningen kan inte leva isolerat och det är inte ovanligt att forskarna och lärarna vid de medicinska fakulteterna har bisysslor vid sidan om sitt ordinarie arbete. Särskilt bland professorer är detta vanligt.

Läkemedel
En annan ingång för att påverka läkemedelsutvecklingen och bidra till en rationell läkemedelsanvändning kan vara genom arbete på Läkemedelsverket, till exempel med kliniska prövningar, läkemedelsvärdering, säkerhetsuppföljning, läkemedelsinformation, laborativ kvalitetskontroll och studier av biverkningar. På Läkemedelsverket arbetar läkare som utgör en kärntrupp av specialister som utnyttjar både klinisk erfarenhet och specifikt läkemedelskunnande i sina bedömningar. Flera har tagit steget från den kliniska verkligheten, andra från forskning och ytterligare några från läkemedelsindustrin. Arbetet är varierande, intressant och stundtals mycket intensivt.

Mer information om arbete i läkemedelsindustrin och medcinsk teknisk industri:

www.lif.se

www.lakemedelsverket.se

www.swedishmedtech.se

Bra information finns också på respektive företags hemsidor.

Senast uppdaterad 2014-09-30
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13


Ny i Sverige - läs mer här