Samarbete med läkemedelsindustrin

Det finns en överenskommelse mellan Läkemedlesindustriföreningen, LIF, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL med regler för samverkan.

En överenskommelse har också slutits mellan LIF och Läkarförbundet som även omfattar läkare inom privat vård. Läs mer på hemsidan under rubriken Etik och ansvar

En motsvarande överenskommelse finns med den medicintekniska industrin, Swedish Medtech. Läs mer på hemsidan under rubriken Etik och ansvar

Senast uppdaterad 2014-11-17
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12