Forska under AT och ST

Det finns flera möjligheter att forska under både AT och ST. Alla universitetsorter utlyser forskar-AT och forskar-ST eller andra finansieringsformer för ST-läkare som vill forska.

Forskar AT ST bildÄven utanför universitetsorterna finns det möjlighet att forska under AT och ST. Forskar-AT/-ST innebär att du i din kliniska tjänst har finansierad forskningsid. En forskar-AT respektive forskar-ST kan du ha som forskarstuderande eller efter disputation.

Om du forskar under AT eller ST kommer det sannolikt att ta längre tid för dig att bli legitimerad eller få specialistkompetens. Inom ramen för vissa forskar-AT/ST ingår lönekompensation för den tid som utbildningen förlängs och du bör alltid förhandla med din arbetsgivare om att få en sådan kompensation.

Om du under AT eller ST vill prova på att forska finns det möjlighet att delta i forskningsprojekt. Finansiering kan erhållas till exempel genom ALF-medel på den egna kliniken eller genom forskningsstipendier

Forskar-AT

Forskar-AT innebär att den kliniska tjänstgöringen, det vill säga den vanliga AT-tjänstgöringen, varvas med forskning på någon institution. Dessa block finns framför allt på universitetssjukhusen där det är relativt enkelt att byta mellan klinik och institution. På en del håll i landet finns det även möjlighet att göra sin kliniska tjänstgöring på ett mindre sjukhus och sedan forska på universitetssjukhuset. Det senare är dock relativt ovanligt då det är svårt att lösa finansieringsfrågan. Uppläggningen och forskningstiden varierar på de olika universitetsorterna.

Forskar-ST

Forskar-ST är en anställningsform där andelen forskning kan växla mella 10% och 50% forskning. Forskar-ST kan vara olika utformad i de olika landstingen. Vissa landsting har en policy att ge ST-läkarna som forskar lön motsvarande specialist efter fem år.

ST-tjänst med forskningsutrymme

Denna tjänsteform innebär att ST-läkaren har en landstingsanställning men forskningsytrymmet finansieras med ALF-medel. ST-utrymmet tilldelas oftast för en period av tre år därefter kan perioden förlängas mellan 1-3 år efter individuell bedömning. Klinisk tjänstgöring och forskning varvas och varav forskningen ska uppgå till sex månader per kalenderår. Hanteringen av ST-forskningsutrymmen följer de principer som gäller för all ALF-finansierad forskning.

Senast uppdaterad 2015-01-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton