Anställningsformer

Anställning som doktorand är en bra försörjningsform för forskare vad gäller inkomst, trygghet och sociala förmåner som fler borde erbjudas. Antalet tjänster som doktorander är idag otillräckligt. Regeringen har föreslagit en förbättring av finansieringen för doktorander.

En doktorand med utbildningsbidrag ska ha rätt att få anställning som doktorand under minst de två sista åren i en utbildning som enligt doktorandens individuella studieplan syftar till doktorsexamen.

Här följer en beskrivning av aktuella försörjningsalternativ för forskare vid medicinsk fakultet:

Anställning som doktorand

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskning, men anställningen kan även innehålla institutionstjänstgöring motsvarande högst 40 procent. Anställ­ningen är en heltidstjänst som kan innehas i fyra år med ­maximalt två års ­förlängning. Möjlighet till förlängning med högst två år finns om forskarutbildningen försenas pga föräldraledighet, sjukdom eller andra särskilda skäl. Från de fyra åren skall avräknas eventuell tid då innehavaren har erhållit utbildningsbidrag.
Det första förordandet får avse högst ett år, ett omförordnande högst två år. Förordnande får inte meddelas för längre tid än ett år efter doktorsexamen. Lön till doktorand med minst avlagd läkarexamen utgår enligt en tariff som påminner om tariffen för underläkare. Anställningen som doktorand berättigar till sedvanliga sociala förmåner på arbetsmarknaden.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag är skattepliktiga och utgår som helt bidrag, eller som 50 eller 25 procent av helt bidrag. Bidrag beviljas för högst ett år i taget och man får inneha bidraget under tid som motsvarar helt bidrag under högst fyra år, med möjlighet till förlängning med två år enligt samma regler som för anställningen som doktorand. Studerande har rätt att behålla utbildningsbidraget under föräldra­ledighet och sjukdom. Doktorander med utbildningsbidrag som ­tidigare har haft en högre sjukpenninggrundande inkomst, som har s k vilande sjukpenning från försäkrings­kassan, kan återgå till denna vid sjukdom och ­föräldraledighet. Inkomsten vid utbildningsbidrag anmäles till försäkringskassan. Villkoren i övrigt vad gäller utbildningsbidrag kan variera – hör vad som gäller vid din fakultet.

Assistenttjänstgöring (20-50 %)

Assistenttjänster är avsedd för undervisning, forskning och administrativt arbete, dvs det motsvarar ungefär institutionstjänstgöringen för anställda doktorander. Endast ­inne­­havare av utbildningsbidrag kan inneha assistenttjänst. Förordnandet får avse högst ett år i taget.

Stipendier

Stipendier avsedda för mottagarens utbildning är skattefria under förutsättning att de ges för högst två år. Längre tid innebär normalt att det kommer att beskattas som »periodiskt underhåll«. Om stipendiaten undervisar eller har andra arbetsuppgifter skall stipendiet också beskattas. Vilka villkor som ska gälla för stipendier bestämmer hög­sko­lorna själva. Stipendium ges idag inte till registrerade doktorander. Stipendier berättigar inte till sjukpenning, pen­sions­poäng, föräldrapenning eller medlemskap i arbets­löshets­kassa. I villkoren kan emellertid framgå att stipendiet skall utgå vid sjukdom. Om du måste acceptera ett stipendium för försörjning – kontrollera huruvida det kommer att utbetalas vid sjukdom etc och vilket försäkringsskydd du har vid arbetsskada.

Andra försörjningsalternativ

Klinisk assistenttjänst är avsedd för tjänstgöring inom klinisk utbildning och forskning. Amanuenstjänst, 20-50 procent av heltid, är avsedd för deltidstjänstgöring för undervisning, medverkan i forskning och administrativt arbete. Tjänsten kan vara aktuell för forskarförberedande studier och får inte innehas av den som är registrerad som doktorand.

Senast uppdaterad 2010-11-30
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12