Fortbildningskurs för distriktsläkare: Endokrinologi för allmänläkare

Datum: 2018-03-19 08:00 - 2018-03-20 17:00
Plats: Stockholm

Kursbeskrivning: Avsikten med kursen är att ge en uppdatering av den endokrinologi, exklusive diabetes, som en allmänläkare möter i sin kliniska vardag. Kursen är till stor del uppbyggd som diskussion kring fall relevanta för allmänläkarens vardag. Huvuddelen av kursen kommer att ägnas åt de endokrina sjukdomsgrupper som är vanligast inom primärvården det vill säga tyreoideasjukdomar, kalciumrubbningar och andrologi. I anslutning till kalciumrubbningar kommer senaste nytt inom osteoporosområdet också att beröras. Vidare kommer binjurens sjukdomar inklusive Addisons sjukdom och endokrin hypertoni samt hypofyssjukdomar att gås igenom. Kursdeltagarna kommer genom att medföra egna fall i hög grad kunna påverka kursinnehållet.

Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mejl till de som antagits.

Anmäl dig här

Senast uppdaterad 2018-01-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12