Vårdval/Hälsoval

Vårdval Januari 2015

Vårdval i öppen specialiserad vård VIS
Sveriges läkarförbund bildade 2012 en arbetsgrupp underställd centralstyrelsen med syfte att bevaka och bidra till utvecklingen av vårdval i öppen specialiserad vård. Gruppen var sammansatt av representanter för de olika yrkesföreningarna samt en lokalförening. Redan från början framstod det klart att förbundet hade en grundläggande positiv hållning till utveckling av specialistvårdval med fokus på småskaliga läkarledda verksamheter. Utifrån sjukhusläkarnas perspektiv så var det  också nödvändigt att skapa förutsättningar för delad tjänstgöring  mellan offentlig och privat verksamhet. Frågor som i dessa sammanhang har krävt lösningar har varit jourer, forskning och utbildning samt pensioner. Ett flertal möten med förra Regeringens vårdvalssamordnare Roger Molin ledde så småningom fram till ekonomiskt bidrag från socialdepartementet till läkarförbundet att arbeta med idéer om ST-tjänstgöring hos privata vårdgivare,  stimulera till näringspolitiska åtgärder för etablering av småskaliga vårdföretag samt idékonferenser riktade till läkarkolleger som står i begrepp att eventuellt gå in i vårdval.

Trots stimulanspengar från förra regeringen till landstingen så har inte den nationella utvecklingen av specialistvårdval tagit fart. Vårdval inom öppen specialiserad vård finns fortfarande bara i någon större omfattning i Stockholm samt i begränsad omfattning i Skåne, Halland och Uppsala. Läkarförbundet har därför beslutat att lägga ned VIS-gruppen och i stället låta bevakningen av vårdval tills vidare ske i den mera permanenta Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen (SPA). Läkarförbundet har också genom att förbjuda företagande läkare att organisera sina läkarbolag i förbundet avstått sin möjlighet till inflytande i vårdvalsprocessen.

Efter det röd-gröna maktövertagande i september 2014 så har den negativa utvecklingen av vårdval snarare förstärkts. Den nya regeringen har aviserat att det obligatoriska primärvårdsvalet ska avskaffas. Likaså ska man kraftigt försvåra för privata vårdgivare genom ett regelverk som förhindrar vinstuttag.  Inga landsting har heller planerat för nya vårdval efter maktskiftet. Just nu är den nationella politiska färdriktningen ett återtåg mot den gamla monopolsjukvården.

Staffan Henriksson
fd Ordf SPLF

Läs mer på Svensk Privatläkarservices hemsida

 
Senast uppdaterad 2016-11-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12