Läkarförbundets äldsta yrkesförening

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening. Vi är dessutom intresseförening för läkare som är yrkes- och reservofficerare.

Bidrag till forskning och resor

Föreningen har en del medel som årligen fördelas till vetenskaplig forskning. Ansökan skickas till ordföranden. Bidrag till resekostnader vid utbildning och kongresser ges i första hand till medlemmar i föreningen. Se vidare under bidrag.


 

Senast uppdaterad 2016-11-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12