ST i AM/AMM (2015)

Denna ST-föreskrift har trätt i kraft 1 maj 2015 där Arbetsmedicin blivit en ny tilläggsspecialitet och ersätter den gamla specialiteten Företagshälsovård.

ST i Arbetsmedicin

Detta är en tilläggsspecialitet som kan erhållas om man har en annan klinisk, patientnära grundspecialitet. Vilka som är giltiga framgår av föreskriften. 

Tiden för ST är lika för alla specialiteter, oavsett om det gäller bas- eller tilläggsspecialitet, men för Arbetsmedicin kan man tillgodoräkna sig 2,5 år av den tidigare handledda tjänstgöringen enligt EU:S Yrkeskvalitfikationsdirektiv. Alltså kommer den handledda tjänstgöringstiden på FHV-enhet och AMM-klinik att vara minst 2,5 år. 4-6 månader av denna tid bör uppfyllas av tjänstgöring eller utbildning på AMM-klinik. 

Alla delmål (A, B och C) med de krav som finns på kurser och arbeten måste intygas av handledare och verksamhetschef. Det medför att de som har specialitetsbevis före 2015 (alla) även måste redovisa  a- och b-delmål med intyg på de utbildningsaktiviteter som dessa innehåller.

Handbok för ST i Arbetsmedicin (AM) v. 3.14

Utförligare information finner du på medlemssidorna

ST i Arbets- och miljömedicin

Arbets- och Miljömedicin är en grundspecialitet som kan påbörjas efter AT. Den är vanligen 5-årig och innefattar tjänstgöring under handledning på

  • Arbets- och miljömedicinsk klinik (1-2 år)
  • Randutbildning (2 år)
  • Företagshälsovårdsenhet (1-2 år)

Tjänstgöringstiden på AMM/FHV kan alltså variera beroende vilken inriktning man avser att ha.

Utdrag målbeskrivningar för Arbets-och  Miljömedicin

Handbok för ST i Arbets- och Miljömedicin (AMM) v 2.04 

Kursämnen för ST definierade 

Socialstyrelsen har tillsammans med professionen utarbetat omkring 600 kursämnen. Kursämnena fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutvecklingen och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursämnena finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

 
Senast uppdaterad 2017-10-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11