Remissvar 2013

Utbildning för nyanlända elever. Mottagande och skolgång

Skrivelse patiensäkerhet

Svar från skolverket på skrivelse om patientsäkerhet

Svar från IVO på skrivelse om patientsäkerhet

Fallbeskrivning bilaga till skrivelse patiensäkerhet

Remissvar Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.;

Brev till skolverket mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Vägledningsdokumentet skolläkarföreningens kommentarer

Skolläkarföreningens förslag till målbeskrivning för skolläkarspecialiteten

Socialstyrelsens förslag till almänna råd om socialnämdens ansvar för barn och unga remissvar 1

Socialstyrelsens förslag till almänna råd om socialnämdens ansvar för barn och unga remissvar 2

 
Senast uppdaterad 2014-03-27