Tidigare nyheter

2010-08-31 Norrköpings Tidningar
Åtta miljoner till ny äldremottagning på ViN
Geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset får tillsammans med Norrköpings kommun åtta miljoner kronor till en mottagning för multisjuka äldre. Tanken är att vården av äldre ska samordnas så att man kan få en mer heltäckande bild av de sjuka.

2010-05-04
Ny geriatrisk tidskrift
Nu har vi i Europa och EU fått en ny vetenskaplig tidskrift inom ramen för EUGMS - European Geriatric Medicine 

2010-04-26
Trots besparingar satsas det på geriatrik i Norrland
När de geriatriska verksamheterna i norra regionen samlades för regionmöte i Umeå den 15-16 april kunde man med glädje konstatera att trots kaos och besparingar i respektive landsting är de geriatriska verksamheterna förutom i Umeå relativt orörda.

2010-03-30
Intresserade inbjuds till dialogseminariet om tvångsåtgärder vid demenssjukdom
Till inbjudan>>

2010-03-10 GöteborgsPosten
Samma för alla inte lika bra
Mycket snack och inte särskilt tillfredställande resultat. Så kan man kort recensera äldresjukvården i Västra Götalands-regionen. GP samtalar med läkaren Birgitta Hammarkvist om geriatriken.

2010-02-24 Dagens samhälle
Här slipper äldre akuten
På Sahlgrenska sjukhuset får akut sjuka äldre nu komma direkt till geriatriken. Många kan slippa en lång väntan på akuten.

 

2010-02-19  Folkbladet 
"Nog hade det gjort skillnad" 
Om det hade funnits geriatriker på Vrinnevisjukhuset, då hade jag kunnat få bättre hjälp med min make, säger Anette Lundberg

2010-02-19
Spännande och välbesökt Geriatriskt Forskarforum 2010
 
2010-02-19
Geriatriska verksamhetschefsträffen 2010
Läs sammanfattning och se presentationerna

2010-01-04 Sveriges Radio
Få får behandling mot benskörhet
Få kvinnor över 55 år får behandling mot benskörhet när de brutit ett ben i kroppen. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting. I Sörmland får bara lite drygt var femte av kvinnorna behandling. I riket i stort ser det ut på samma sätt.

2009-11-26 Svenska Dagbladet
Kvinnors fall orsakar fler brott än hos män
Dubbelt så många kvinnor som män drabbas någon gång under livet av benbrott. Könsskillnaden beror inte på ökad benskörhet hos kvinnor, utan på att kvinnor ramlar oftare. Det visar en studie som presenterades på läkarstämman.

2009-10-16 Metro
Hembakt och våfflor - istället för piller
På avdelningen Blåklinten på Väderkvarnens ålderdomshem äter ingen av de boende antidepressiv medicin.

2009-09-30 Läkartidningen
Bättre vård för multisjuka äldre 
Det är många som måste hjälpas åt för att vården av de multisjuka äldre ska fungera bättre. Det traditionella sjukdomsorienterade arbetssättet bör ersättas med ett situationsbaserat förhållningssätt.

2009-10-04
Motion om behovet av mer undervisning om äldres sjukdomar på landets läkarutbildningar
Moderaternas talesperson i äldrefrågor, riksdagsledamoten Margareta B Kjellin, motionerar idag om behovet av mer undervisning om äldres sjukdomar på landets läkarutbildningar.

2009-09-10 Dagens Samhälle
DEBATT: Ge även äldre valfrihet
Att geriatriker finns på varje vårdcentral eller motsvarande är mycket viktigt, påpekar SPI i Vellinge.

2009-09-10 Dagens Nyheter
Privatvården ger miljarder
Vårdbranschen blir alltmer lönsam. De fem största svenska vårdbolagen gjorde rekord- vinster 2008 visar en genomgång som DN Ekonomi gjort. Tillsammans gjorde de en rörelse-vinst på tre miljarder kronor.

2009-09-09 Läkartidningen
SGF:s ordförande Anne Ekdahl skriver debattartikel i Läkartidningen om geriatrikundervisningen vid våra Universitet och ifrågasätter våra styrsystem för läkar- och sjuksköterskeutbildningarna.

2009-08-29 Sveriges Radio
Äldrevård får kritik
Socialstyrelsen riktar kritik mot äldrevården i Gnesta efter att den palliativa vården, alltså vård i livets slutskede, under våren brustit.

2009-08-29 Svenska Dagbladet
SGF lägger sig i debatten om tvångsvård av dementa
Varje dag tvingas vårdpersonal och kommunens hemtjänstassistenter att fundera över vad som är mest fel: Att följa lagen eller låta bli. 

2009-07-15
Alvar Svanborg har avlidit
Alvar Svanborg, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, har avlidit. Han var bland annat känd för att han inledde den omfattande befolkningsstudien H70. Det är en unik longitudinell och epidemiologisk hälsoundersökning som fortfarande pågår. Alvar Svanborg startade H70-undersökningen 1971, då nästan 400 70-åriga män och kvinnor rekryterades till studien.

2009-08-19 Dagens Medicin
Mindre läkemedel och fler utredningar krävs vid demens
Runt 20 procent av de demenssjuka får inte adekvat utredning. Socialstyrelsens nya riktlinjer poängterar vikten av detta.

2009-08-14 Svenska Dagbladet
Dementa utan rättsligt skydd
Behovet av lagstiftning som skyddar dementa är akut, skriver läkaren Karin Sparring Björkstén och socionomen Kerstin Fälldin.  

2009-08-12 Sveriges Radio
Medelhavskost kan motverka Alzheimer
Äldre personer som rör på sig mycket och som äter mat av typen medelhavskost, med mycket frukt och grönt, kan löpa en mindre risk än andra att utveckla Alzheimer, enligt en amerikansk studie.

2009-08-07 Kvällsposten
Det brustna hjärtat fick Karl-Anders att följa efter frun i döden
Första tiden efter makens eller makans bortgång är risken att dö 300 procent högre än annars, visar studier.

2009-06-28 Svenska Dagbladet
Undernäring kan inte åtgärdas med god mat
REPLIK OM ÄLDREMATEN

2009-05-22 Sveriges Radio
Medicinchef vill ha fler äldreplatser
Chefen för Division medicin inom landstinget, Christina Wassberg, vill trotsa alla besparingskrav och utöka antalet platser inom geriatriken i landstinget.

2009-05-26
Geriatrik under utveckling! Nya akutgeriatriska platser inom Geriatriken vid Länssjukhuset i Kalmar.
Under perioden 16 april – 17 juni 2009 har 8 nya akutgeriatriska platser tillskapats vid den Geriatriska kliniken. Målgruppen är De Mest Sjuka Äldre, patienter som annars skulle ha hamnat inom invärtesmedicin. Målet är en helhetsvård med geriatrisk utredning, behandling och vårdplanering. Projektet kommer att utvärderas( diagnoser, ålder, medelvårdtid, beläggning, återinläggning mm).
Läs mer>>

2009-05-13 Sydöstran
Pionjärkurs i äldrekunskap
Ju äldre patient desto lägre status. Så är den gängse bilden. Men den håller långsamt på att förändras. Kunskapen om äldrevård är på frammarsch. Vård- och omsorgspersonal i Karlshamn är bland de första i landet att ackrediteras i äldrekunskap.

2009-05-11 Dagens Nyheter
Råd från apotekare gör äldre friskare
Om en apotekare får granska läkemedel som ges till personer över åttio år så halveras de äldres besök på akuten. Dessutom kan åtta av tio sjukhusinläggningar undvikas, visar en ny Uppsalastudie.

2009-05-06 Sveriges Radio
Äldre har biverkningar i onödan
Drygt hälften av de äldre som har biverkningar av läkemedel, skulle kunna slippa problem med sin medicin. Men det skulle kräva flera åtgärder som ställer höga krav både på läkare och sjukvård. Det visar en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

2009-04-23 Jubileumspris till innovatörer Östergötland 
Geriatriska enheten och kvinnokliniken belönas
I samband med Vrinnevisjukhusets 20-årsjubileum inrättade landstingsstyrelsen ett särskilt pris på 50 000 kronor till den klinik eller enhet som har tagit fram det mest innovativa projektet inom vårdutveckling. I går fick vinnarna ta emot det – geriatriska enheten och kvinnokliniken delade på priset.

2009-04-21 Sydsvenskan
"Hur får jag ett långt friskt liv?"
På onsdagen chattade Sölve Elmståhl , professor och överläkare i geriatrik vid Lunds universitet, om åldrande.

2009-04-14 Sydsvenskan
Spåren av åren
Vilka spår sätter åren som går? Utanpå och inuti? Hur känns det att inte orka festa som tidigare, att äggproduktionen upphör eller när även andra hustrun gått bort?

2009-04-06
Nya akutgeriatriska platser öppnas tillfälligt på Länssjukhuset i Kalmar!
På grund av en konstant överbeläggningsproblematik på Länssjukhuset i Kalmar har sjukhusledningen fattat beslut om att öpnna 8 NYA akutgeriatriska vårdplatser på den geriatriska kliniken under perioden fram till semestern(14 april - 17 juni). Resurser skapas genom omfördelning av befintliga resurser inom Länssjukhuset. För mera information kontakta Öl, st.f verksamhetschef  KarinF@ltkalmar.se   (vx: 0480-81000) Chefssekreterare  GunillaB@ltkalmar.se 0480 - 81278

2009-03-19 Svenska Dagbladet
Äldrevårdens brister värre
Bristerna inom äldreomsorgen tilltar, varnar Socialstyrelsen. Platser på sjukhus och äldreboenden fortsätter att minska, allt fler äldre vårdas hemma. Men hemvården fungerar dåligt, i stället ökar skytteltrafiken till akuten för de äldsta.

2009-03-17 Svenska Dagbladet
Stärkt stöd för Alzheimertest
Amerikanska forskare har utvärderat en svensk testmetod som visat stor träffsäkerhet i diagnostiken av Alzheimers sjukdom. Studien bekräftar att det är möjligt att tidigt identifiera personer som kommer att insjukna i den fruktade demenssjukdomen.


2009-02-27 Blekinge Läns Tidning
Hon sågar nedläggning av geriatriska kliniken
Nedläggningen av den nystartade geriatriska kliniken på Blekingesjukhuset är ett stort misstag. Det anser Barbro Westerholm (FP), ordförande i regeringens äldreboendedelegation. – Det är ett felaktigt beslut, säger hon.

2009-02-26 Dagens Medicin
Koppling i hjärnan ökar kunskap om alzheimer
Amerikanska forskare har upptäckt att naturligt förekommande så kallade prioner i hjärnan är med och orsakar Alzheimers sjukdom. - En riktig kioskvältare! säger professor Bengt Winblad.

2009-02-11 Expressen
Livsfarligt flytta sköra gamla
Att flytta på gamla är riskabelt. Det kan till och med vara livsfarligt. - Det kan vara en total katastrof för en gammal människa att tvingas flytta. Att flytta kan öka risken för att sköra gamla dör, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

2009-01-14 Blekinge Läns Tidning
Influensavaccinet ger äldre falsk säkerhet
Influensan är här, aggressivare än på länge. Experterna bedömer att den kan ta 4 000 gamla människors liv i Sverige. Influensavaccinet hjälper bara sex av tio äldre.

2009-01-19 Blekinge Läns Tidning
Geriatrik kräver nytänkande
Anne Ekdahl och Börje Bjelke: Vore det inte ett ypperligt tillfälle för Blekinge att bli ledande i den geriatriska utvecklingen?


2009-01-13 Blekinge Läns Tidning
Från bubbel till trubbel
Tjänstemännen la ner kliniken som skulle bli landstingets flaggskepp utan politikernas godkännande

2009-01-13 Blekinge Läns Tidning
Klinikchefen väntar på politikernas beslut
Kliniken han var chef över lades ned efter fyra månader. Men Börje Bjelke har kvar sin chefslön. Han hoppas politikerna går emot sjukhusdirektören – och behåller geriatriken.

2009-01-10 Blekinge Läns Tidning
Debatt: Geriatrikens roll på liv och död
Begreppen kostnadseffektivitet, etik, hög medicinsk kunskapsnivå och att faktiskt göra saker rätt från början är mycket nära kopplade till varann. En god och välutvecklad geriatrik kan således förväntas bidra med en lång rad positiva effekter i samhället. Det skriver Börje Bjelke, verksamhetschef för den kortlivade geriatriska kliniken i Blekinge.

2009-01-09 Sydöstran
Ny äldresjukvård avbryts. Chef kvar med rekordlön
Den nya sortens specialiserade äldresjukvård, geriatriken, vid Blekingesjukhuset blev inte gammal. Bara fyra månader. Vid årsskiftet avbröts utvecklingsarbetet med den nya kliniken för att det blev för dyrt.

2009-01-09 Dagens Nyheter
Antipsykosmedicin farlig för dementa
Alzheimersjuka som får antipsykotiska läkemedel som Haldol och Risperdal under lång tid fördubblar risken att dö i förtid. Det visar den första långtidsuppföljningen av de omdiskuterade medlen.

2009-01-07 GöteborgsPosten
Experten: "Det krävs större flexibilitet"
Dementas behov kan ändras snabbt. Största risken är att kommunerna då ger fler mediciner i stället för att anställa mer personal, varnar Åke Rundgren.

2008-12-21 Sydsvenskan
Gamla längtar efter bättre mat
De flesta är nöjda med bemötandet, men tycker att maten är undermålig och informationen bristande. Det visar en omfattande undersökning som Socialstyrelsen gjort om äldrevården.

2008-12-17 Kristianstadsbladet
Strama tyglar för vården 2009
Trots tuffa ekonomiska tider förväntas Region Skånes sjukvårdsförvaltningar att effektivisera bort de stora underskotten och få budgeten i balans de kommande två åren. Samtidigt planeras flera satsningar nästa år, bland annat fyratimmarsgräns på akuten.

2008-12-12 Aftonbladet
Hon får 10 000 för serien om de äldre
Hon vann 1,6 miljonersklubbens journalistpris på 10 000 kronor för sin uppmärksammade artikelserie ”Vågar du bli gammal?”

2008-12-12 Sveriges Radio
Ökning av Lex-Saraanmälningar
Antalet anmälningar om allvarliga missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen fördubblades i vårt område förra året.

2008-11-14 Dagens Medicin
Sjukhuset i Örebro behöver spara 125 miljoner kronor
På Universitetssjukhuset Örebro riskerar 125 tjänster att försvinna. Om så blir fallet kommer bland annat klinikerna för medicin och geriatrik att slås ihop.

2008-11-12 Göteborgsposten
600 jobb bort vid SU
Mellan 500 och 600 jobb försvinner vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2009

2008-10-24 Dagens Nyheter
Felmedicinering lika illa som annan vanvård. 
Obligatorisk genomgång av de äldres mediciner och mer geriatrik i läkarutbildningen. Så vill riksdagspolitikerna stoppa felmedicineringen av de äldre.

2008-09-15 Dagens Nyheter 
Parken ett lyft för äldrevården. 
Äldre som får vara i naturen mår bra och trivs. De behöver färre läkemedel och mindre medicinsk vård." Det säger Barbro Beck-Friis, en av landets främsta experter på hur gamla har det.

2008-09-12 Svenska Dagbladet
Sjuka blir sjukare av läkemedel.
SJÄLVKRITIK AV SOCIALSTYRELSEN Sjukvårdens felbehandling av läkemedel drabbar speciellt äldre. Kostnaden för felbehandlingarna uppgår till 10 miljarder kronor per år. Gamla får tio eller fler läkemedel per dag och var fjärde patient sväljer direkt olämpliga mediciner. Vi är många som bär ansvar, skriver Socialstyrelsens chef Lars-Erik Holm.


2008-09-10 Svenska Dagbladet 
Dementa lugnas med farliga mediciner  
Omkring 45 000 personer över 75 år fick förra året antipsykotiska läkemedel. Medicinerna är tänkta för psykossjukdomar, som schizofreni, men de allra flesta äldre som får medlen är dementa. De dementa patienterna får läkemedel mot psykos för att bli lugnare. I hela landet har förskrivningen av antipsykotiska medel till äldre ökat med över en fjärdedel sedan 2000, enligt Apotekets siffror.- Det är ju knappast antalet schizofrena som ökar, utan det är dementa som får medicinerna, säger Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik vid Umeå universitet, till Dagens Nyheter på nätet

2008-09-01
Äntligen - trenden vänder!
En ny geriatrisk klinik har sett dagens ljus i Blekinge!
1 september öppnade en ny geriatrisk klinik i Blekinge med först inriktning mot geriatrisk ortopedi, sedan palliativ vård och från våren 2009 allmän geriatrisk vård - för mer information var god se pressmeddelande - eller kolla länken till klinikens hemsida via fliken "Geriatrik i Sverige".

2008-08-12 Sveriges Radio
Äldre betygsätter omsorgen
Snart ska det bli lättare att jämföra kvalitén på äldrevården. Detta genom att alla äldre som får hjälp av hemtjänst eller äldreomsorg ska få sätta betyg på hur vården egentligen fungerar i en stor landsomfattande brukarundersökning.

2008-08-12 Dagens Nyheter
Sol och fisk gör att du lever längre
Brist på D-vitamin ökar risken att dö i förtid, visar en stor amerikansk studie. Svenska forskare bekräftar resultaten och kräver att Livsmedelsverket höjer sina rekommenderade nivåer.

2008-07-26 TTELA
Viktigt att dricka i hettan
Neurologiska åkommor, hjärtproblem och höftfrakturer - för äldre människor kan värmeböljan vara farlig.

2008-07-09 Sveriges Radio
Lyckligt gifta 70-åringar med bättre sexliv
Ny forskning visar att dagens 70-åringar är mer lyckligt gifta och mer sexuellt aktiva. Det är resultat från den så kallade H70-undersökningen som Sahlgrenska akademin har gjort.

2008-05-30 Dagens Nyheter
"Kusliga missförhållanden inom svensk äldreomsorg"
Socialtjänstlagen måste också ändras så att den enskilde själv kan bestämma över vilka insatser som ska göras. Det skriver regeringens särskilde utredare Thorbjörn Larsson som i dag överlämnar sitt betänkande till regeringen.

2008-05-28 Dagens Nyheter
Medicin till dementa ökar dödsrisk
Tiotusentals äldre dementa får antipsykotiska läkemedel för att bli lugna. Men medicinerna ökar kraftigt risken att dö eller skadas, visar en ny stor studie. 

2008-05-27 Svenska Dagbladet
Psykofarmaka farlig för dementa
Det är vanligt att lugna ned dementa gamla människor med antipsykotiska läkemedel. Men de kan få så svåra biverkningar att risken för att dö eller tas in på sjukhus inom en månad, ökar med tre till fyra gånger. Det visar en stor studie av drygt 40000 äldre dementa.

2008-05-26 Dagen
Svårt för äldre som mår psykiskt dåligt att få vård
Äldres psykiska hälsa uppmärksammas inte tillräckligt och de många gamla som lider av depression och ångest hamnar mellan stolarna i vården. Det konstaterar Socialstyrelsen i en rapport om äldres psykiska ohälsa och kräver insatser från regeringen.

2008-05-20 Dagens Nyheter
Äldre blir allt äldre - men också allt skröpligare
De äldsta har inte blivit friskare - tvärtom har andelen som är mycket skröpliga ökat markant. Men de lever längre, trots sina svåra sjukdomar och problem.

2008-05-02 Göteborgsposten
Hälsoministern: Äldre ska få välja själva
Maria Larsson om bristerna i äldrevård till utlandsfödda

2008-04-27 Sydöstran
Egen sjukvård för gamla ska rädda det friska
Blekingesjukhuset börjar med en egen avdelning för gamla som brutit höften när Blekinge nu får en särskild sjukvård inriktad på åldrande

2008-04-22 Helsingborgs Dagblad
Åren gör oss inte dummare
Jan Marcusson intervjuas om hjärnan och åldrande

2008-04-17 Hallands Nyheter
Alltid aktuellt om äldrevård
Teater Hallands tredje bygdegårdspjäs bygger på Ivar Lo-Johanssons novell "På ålderdomshemmet" om ett uppmärksammat dödsfall.

2008-04-11 Svenska Dagbladet
Akuten belastas av äldrekrämpor
I Stockholm har platserna inom geriatriken minskat med 30% sedan år 2000. Följden har blivit ett hårdare tryck på akutmottagningarna.

2008-04-01 Ystads Allehanda
Äldre har god livskvalitet
De äldre i Ystad är nöjda med tillvaron, har goda matvanor och har låg frekvens av cancer. Det visar projektet Gott åldrande i Skåne, Gås.

2008-03-27 Dagens Medicin
Pilotstudie på 100 diabetiker duger som första test av kostbehandling
När det gäller mat/nutrition finns det generellt inom sjukvården en brist på randomiserade, kontrollerade studier, skriver Gunnar Akner.

2008-03-04 Dagens Nyheter
Vård av psyksjuka äldre blir allt sämre
Äldre med psykisk ohälsa får ännu sämre hjälp i dag än för sju år sedan. Många får ingen specialisthjälp alls och antalet vårdplatser har minskat med 50 procent. Öppenvården har inte byggts ut och psykoterapi för äldre finns nästan inte. "De äldre lämnas helt enkelt därhän", säger Per Allard, som nu lämnat en rapport till Socialstyrelsen.

080213 Financial Times
Ageing societies: Hooray! We’re living longer, staying fitter
The world’s population is ageing and almost everywhere that
is seen as a problem not an opportunity.

2008-02-28 Norrbottenskuriren
Inför en nollvision när det gäller läkemedelsproblem bland äldre
Det kräver Barbro Westerholm, riksdagsledamot och tidigare chef för Socialstyrelsen.

080213 Financial Times
Ageing societies: Hooray! We’re living longer, staying fitter
The world’s population is ageing and almost everywhere that
is seen as a problem not an opportunity.

080213 Norrköpings Tidningar
Äldre personer riskerar farlig felbehandling
Intervju med Yngve Gustafson

2008-02-11 Svenska Dagbaladet
Patienternas säkerhet är hotad
Vårdförbundets Anna-Karin Eklund och Ylva Johansson (s): …det behövs fler utbildade undersköterskor och geriatriker

080121 Dagens Medicin
Sjukhusläkare kritiska till arbetsmiljön på Karolinska
Danderydsgeriatriken kom på andra plats, näst bäst i rankningen!

080114 Sydöstran
Ny sorts åldring behöver egen sjukhusklinik
Blekingesjukhuset bygger upp geriatrisk klinik

 
Senast uppdaterad 2010-11-23