SPUR

SPUR - vad är det?


Utförda SPUR-inspektioner
 

Jönköping 2009
Slutsats
Allsidig klinik med mycket gott utbildningsklimat och föredömlig upplägg för teoretisk utbildning. Mycket goda möjligheter till vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete enligt vetenskapliga principer. Föredömliga lokaler.
Upplägget i ST-utbildningen följer ej specialitetens rekommendationer och bör ses över. Rollfördelning mellan sjukhusövergripande studierektor och utbildningsansvarig överläkare bör förtydligas för att säkerställa att specialitetens rekommendationer följs och utbildningen under sidoutbildning optimeras.
Hela dokumentet>>

Falun september 2007
Slutsats
Väl fungerande klinik med mycket gott utbildningsklimat. Kompetent handledning och väl planerad tjänstgöring. Goda möjligheter till teoretisk utbildning och deltagande i utvecklingsarbete. Vetenskaplig kompetens saknas vid kliniken. Läkarnas arbetslokaler kan förbättras.

Umeå februari 2006
Slutsats
Bred allsidig verksamhet med gott utbildningsklimat och stor utvecklingspotential. Goda möjligheter till vetenskaplig aktivitet. Egna arbetsplatser för ST-läkare bör inrättas och den teoretiska utbildningen struktureras.

Huddinge oktober 2004
Slutsats
Kliniken är väl bemannad och har en allsidig verksamhet. Synnerligen hög klinisk och vetenskaplig kompetens finns och goda möjligheter att uppfylla målbeskrivningen.  ST-läkarna bör få organiserad tid för egen kunskapsutveckling samt riktad ST-utbildning. För att uppnå bred geriatrisk kompetens krävs bättre möjligheter till extern utbildning. 

 

 

 
Senast uppdaterad 2009-09-02