Medlemsmail

Hej alla,

Länge sedan att ni har fått ett medlemsmail. En anledning är att jag i stället har skrivit lite längre ordförande spalter i Svensk Geriatrik vilka jag brukar lägga ner ganska mycket själ i – och ”själen” tar liksom slut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I alla fall hos mig.

Ett annat skäl är att min man och jag har flyttat efter 15 år i Östergötland till Helsingborg – närmre största delen av familjen inklusive barnbarn. Så nu sitter vi i kvällsolen och tittar på båtar i det tät-trafikerade Öresund.

På det personliga planet känns det precis rätt – men arbetsmässigt kan det diskuteras.

Nyligen träffade jag en högre tjänsteman som hänvisade till sitt geriatriska kunnande genom placering på vårdcentral under AT. Så nog finns ett utvecklingspotential.

Som tur är har jag kvar viss handledning och studierektorsfunktion i Norrköping att pigga upp med mig.

Värsta flyttstöket är nu över så nu kanske det blir lite flera mail igen.

-Det har varit strul med medlemsanmälningar under flera år – men nu har vi kämpat hårt med en uppdatering. Därför får en del av er mina mail för första gången – håll till godo!

-Vi har nu för tredje gången försökt få kontakt med vår nya sjukvårdsminister- får se om jag får svar.

-Styrelsen hade sitt årliga internat förra veckan. Det var full av aktivitet och diskussioner. Särskilda boenden har kommit på agenda, en kommunikationsplan skall utvecklas och arbete fortsätter med planering av våra möten samt vår målbeskrivning. Det rör sig framåt.

Möten som styrelsen för SGF anordnar:

Nu närmast kommer vi att ha verksamhetschefsdagar i Lejondal och 8-9 oktober är det åter dags för Geriatrisk Forum med temaet det geriatriska teamet.

Vi har redan bestämt Forskarforum till den 10 februari 2016 med Årsmöte samma kväll.

Den 23 september blir det åter studierektorsdag – så det är full rulle.

Med tillstånd från Svensk Geriatrik bifogar jag min senaste ordförande kolumn där jag berör vår etiska plattform och hur det (inte) berör våra sköra äldre – då kan ni läsa den via mailen också. Det finns i tidskriften (som vanligt) mycket bra artiklar som jag uppmanar er att läsa och jag vill egoistiskt särskilt uppmana er att läsa den svenska sammanfattningen av vår stora randomiserade studie från Norrköping och de mycket goda resultaten kring en geriatrisk mobil specialistmottagning. Vi är bäst när det gäller vården av sköra äldre – så det är så!

Ha en fin vår och håll till godo!

Många hälsningar

Anne Ekdahl

Ordf. SGF

 

 

 
Senast uppdaterad 2015-04-12