Arkiverat från kalendariet

9th European Meeting for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis

March 18 - 21, 2009, Athens, Greece. Visit http://ecceo9.org/ for further information

YNGRE GERIATRISKT SYMPOSIUM 2009


26-27 mars, Stockholm
YGS är den årligt återkommande givna mötesplatsen för ST-läkare och nyblivna specialister i geriatrik, och har blivit ett bra forum för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.
Sista anmälan 09-02-20
Läs mer>>

 

Tema Äldre och läkemedel, del 2: Hur ska läkemedelsskador hos äldre förhindras?

31 mars kl. 17.30, SLS Stockholm

Medverkande: Kerstin Hulter Åsberg, Johan Fastbom, Yngve Gustafson samt företrädare för sjukhusläkare, primärvårdsläkare och SKL.

Socialstyrelsens reviderade kvalitetsindikatorer, nya riktlinjer med prioritering av diagnoser och läkemedel samt icke-farmakologiska behandling, utbildning för läkare i klok läkemedelsförsärking till äldre.

Tid och plats: Tisdagen den 3 febr och den 31 mars kl. 17.30 i Svenska Läkaresällskapets hus, Föreläsningssalen, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm 

Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs!

Efter sammankomsten kan man äta middag till självkostnadspris (cirka 150 kr/person).

Man kan även följa sammankomsten via webb-tv direkt (samma dag) eller i efterhand http://www.sls.se/tisdagar/4465.cs


British Geriatrics Society Spring Meeting

1 - 3 April 2009 Bournemouth

Abstracts now invited (closing date: 1 December). If you have any other queries concerning the meeting, please contact our Meeting Secretariat at the following address: Hampton Medical Conferences Ltd, 113-119 High Street, Hampton Hill
Middlesex, TW12 1NJ, England.
Tel: + 44 (0) 20 8 979 8300
Fax: + 44 (0) 20 8979 6700
Email: Hampton Medical Conferences

Ninth International Symposium on neurbiology aging
2008-07-20 — 2008-07-25, Kloster Mehrerau,Bregenz, Austria
The program will consist of invited lectures, poster presentations, and informal discussions. The format of the lectures will be 30 minutes and 15 minutes for discussions. All speakers have been asked to introduce their topics in a general manner and then elaborate on their most recent data. Experience has shown that this format creates an atmosphere for open discussion and communication. The symposium is the ninth in a biannual series (programs of previous Symposia). It will be held in a format similar to the Gordon Conferences, with morning and evening sessions Monday-Thursday. Afternoons will be free for informal, individual discussions or simply to enjoy the beautiful surroundings of Bregenz. Speakers (partial list as of May 23, 2007):
Nir Barzilai, Bronx, NY, USA:
"Centennarians"
  Elizabeth Blackburn, San Francisco, CA, USA:
"Telomeres"
  Holly Brown-Borg, Grand Forks, ND, USA:
"Anti-oxidants in long-lived mice"
  Terry Combs, Chapel Hill, NC, USA:
"Reduced utilization of glucose after food withdrawal in long-lived mice"
  Alejandro F. De Nicola, Buenos Aires, Argentina:
"Steroid protection"
  Luigi Fontana, St. Louis, MO, USA:
"The practice of calorie restriction"
  Lance J. Kriegsfeld, Berkeley, CA, USA:
"Reproductive aging"
  Paweł Liberski, Łódź, Poland:
"Prions"
  David A. Snowdon, Lexington, KY, USA:
"The Nun Study"
  LaDora Thompson, Minneapolis, MN, USA:
"Mechanisms of sarcopenia during mammalian aging"
Kontakt:
  http://www.neurobiology-and-neuroendocrinology-of-aging.org/


7th World Congress on Physical Activity and Aging
2008-07-26 — 2008-07-29, Tsukuba, , Japan
Website: www.isapa2008.org
Sponsor: ISAPA

 

Internationell äldreomsorgskongress i Borås "Let´s take care of elderly people together"
2008-05-15 — 2008-05-17, Folkan/Kårhusetkonferens, Österlånggatan 1-3, Borås
Europas och Japans befolkning blir äldre och äldre och kostnaderna för en högkvalitativ vård och omsorg stiger oavsett socialpolitiska system och strukturer. Att ge våra äldre medborgare den vård och omsorg de behöver är något vi bara kan åstadkomma tillsammans. Den internationella äldreomsorgskonferensen i Borås Stad den 15-17 maj 2008 utgör en plattform för utbyte av idéer, erfarenheter och framsteg beträffande vård- och omsorgsarbete för äldre. Förhoppningen är att genom ett gränsöverskridande erfarenhetsutbyte lära av varandras goda exempel, dela med oss av våra problem för att på så sätt gemensamt hitta de vägar som krävs för att möta behoven för  Europas och Japans åldrande befolkning, idag och i framtiden.
Konferensen består av föreläsningar, mässa och utställningar, studiebesök på äldreboenden i Borås Stad samt möjlighet till erfarenhetsutbyte kring följande teman:
Geriatrisk vård och omsorg i mitt land Vård och omsorg på mitt äldreboende Hur kan vi på bästa sätt ge god vård och omsorg till våra äldre invånare i Europa och i världen? Låt oss lära av varandra och arbeta tillsammans.Tillsammans lyfter vi världens äldreomsorg!Konferensavgift
15-16 maj, 1.950:- inklusive lunch och middag
15-17 maj, 2.290:- inklusive lunch och middag
Anmälan
Anmälan genom webbformulär eller direkt till Kongressbyrån i Borås, kongress@boras.se, tfn 033-35 32 93, fax 033-35 32 94.

18th Alzheimer Europe Conference
2008-05-22 — 2007-05-25, Oslo, Norge
Abstract submission deadline 31 January 2008
Contact
Jean Georges
Phone: +47 6128 7320
Email: alzheimer@tsforum.no
Web: http://www.alzheimer-conference2008.org

19:e Nordiska Gerontologiska Kongressen
2008-05-25 — 2008-05-28, Oslo, Norge
De nordiska gerontologiska kongresserna återkommer varannat år och den senaste ägde rum i Jyväskylä, Finland i maj 2006. Nästa, som äger rum på SAS Radisson Hotels kongresscentrum i Oslo har som devis "åldrande, värdighet och mångfald"
Kontakt:
web: www.19nkg.no
email: post@19nkg.no


2008 American Geriatric Society Annual Scientific Meeting
2008-04-30 — 2008-05-04, 2008 – Washington, DC – Marriott Wardman Park Hotel
Highlights of the event included the State-of-the-Art, Outstanding Scientific Achievement for Clinical Investigation Award, and Public Policy lectures.
http://www.americangeriatrics.org/news/meeting/index.shtml

12th World Congress on Pain
2008-04-17 — 2008-04-22, Glascow, Skottland
Country:United Kingdom
Contact:Elizabeth Twiss
Phone:206-547-6409
Fax:206-547-1703
E-Mail:liz@iasp-pain.org


British Geriatrics Society Spring Meeting
2008-04-21 — 2008-04-23, Glasgow, Scotland
Topics Include: age related cognitive decline, chronic obstructive pulmonary disease, stroke, MRSA, falls and bone health, new technology, gastroenterology and nutrition, dental health, kidney disease.
Hampton Medical Conferences Ltd
113-119 High Street
Hampton Hill
Middlesex
TW12 1NJ,
England
Tel: + 44 (0) 20 8 979 8300
Fax: + 44 (0) 20 8979 6700
Email: Hampton Medical Conferences
Website: www.hamptonmedical.com

Yngre Geriatriskt Symposium, YGS, 2008!
2008-04-03 — 2008-04-04, Jönköping, Jönköpings Hotell och Konferens
Grundmeningen med YGS är att vara en mötesplats för ST-läkare och nyfärdiga geriatriker. Fokus är på nätverksbyggande mellan svenska geriatriker, och därför är utöver föredragen en supé på torsdagkvällen ett viktigt och mycket uppskattat inslag !
Årets tema är Geriatrikens värdegrund och visioner - ett spännande område! I år "flyttar vi ut" från huvudstaden till Jönköping, då tidigare års YGS deltagare uttryckt önskemål om geografisk spridning, som en del i att representera geriatriken i Sverige.
Anmäl er så snart ni kan och observera att sista anmälningsdatum är 10 februari! Anmälan (bindande) sker per mail senast 10 februari till: foreningenygs@hotmail.com
Ange ditt namn, kliniknamn, klinikens adress samt din aktuella mailadress, så skickas faktura till kliniken. Deltagarbekräftelse skickas till din mailadress, när fakturan är betald. Kostnad: 1875 kr inkl moms. Priset inkluderar konferenskostnad, logi, måltider samt supé torsdag kväll.

GERIATRICS 2008 "Geriatrics Society, Turkey is organizing GERIATRICS 2008 congress in Antalya-Turkey
2008-04-06 — 2008-04-08, Antalya, Turkiet
 http://www.geriatrics2008.org/

Kontakt
Prof.Yesim GÖKÇE KUTSAL, M.D.
Email: agkutsal1@yahoo.com
Web: http://www.geriatrics2008.org/

Läkardagarna i Örebro - "När sinnet sviktar"
2008-04-08 -- 09 Örebro
Varje år drabbas många människor av sviktande syn eller hörsel. För individen innebär funktionsnedsättningen ofta stort ett personligt lidande och en försämrad livskvalitet. För samhället innebär dessa tillstånd stora kostnader i form av sjukvård, hjälpmedel, ökat hjälpbehov och arbetstidsbortfall.
För en del sjukdomar, som t.ex. som diabetesretinopati, finns möjligheter till förebyggande behandling. För de flesta kroniska sjukdomar som drabbar sinnesorganen finns ingen profylax, men väl möjligheter till hjälp när sjukdomen väl är ett faktum.
Om detta handlar årets Läkardagar den 8-9 april i Örebro. Vi inriktar oss både på högteknologiska innovationer, varav en del redan finns idag, och på hur rehabilitering av drabbade personer ska kunna ske. Utöver detta ingår avsnitt om nutidens ljudmiljö, skador på luktsinnet, samt fobisk postural yrsel.

En del av de frågor som ställs till föreläsarna är följande:
-         Finns det någon diskrepans mellan vad patienten förväntar sig av vården respektive vad man får ut?
-         Hur ser organisationen för syn- och hörselvård ut? Vem gör vad?
-         Vad vet vi om dagens ljudmiljö? Har ljudmiljön betydelse för vår hälsa?
-         Vad menas med ljudöverkänslighet? Är det mätbart? Hur många är drabbade?
-         Vilka behandlingar kan bota eller bromsa retinala sjukdomar idag och i framtiden?
-         Vilka brister har dagens hörapparater och hur kommer morgondagens hörapparater se ut?

2008 års upplaga av Läkardagarna kommer som vanligt att anta ett praktiskt perspektiv. Missa inte tillfället att ställa egna frågor till föreläsarna på kvällssammankomsten ”Möt experten” den 8 april.

Anmälningstiden är förlängd t.o.m. den 12 mars.

För program och anmälan>>


The Second International Aging Conference
2008-04-08 — 2008-04-10, Abu Dhabi - UAE, United Arab Emirates
Website:
Contact name: Munira Nemat
E-mail: iman_pr_AT_fdf-events.com (to e-mail the conference organizers, please replace _AT_ with @) The Conference is aimed at highlighting the importance given by divine religions and social morals to aging people, showing the best means to activate their role and incorporate them into society.Organized by: Family Development Foundation, in association with the Ministry of Social Affairs UAE

2008 IPA European Meeting in Association with the Faculty of Old Age Psychiatry of the Royal College
2008-04-08 — 2008-04-11, Dublin, Irland
Web: www.ipa-online.org


European Congress for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis
2008-04-09 — 2007-04-12, Istanbul, Turkiet
Web: www.ecceo8.org/

Rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen 12-13 mars 2008
Efter förra årets uppskattade rikskonferens "Kvalitet i äldreomsorgen” anordnas i år en uppföljningskonferens med samma tema för att följa vad som händer.
Under första dagen möter du bl.a. äldreministern, regeringens utredare om värdighetsgaranti och personer från olika organisationer och verksamheter som praktiskt arbetar med olika kvalitetsuppföljningar, öppna jämförelser, brukarundersökningar och kvalitetsmodeller”.
Den andra dagen är en fördjupningsdag och handlar om ”Att leda i äldreomsorg”. Innehållet består av att leda i förändring – utsatt ledarskap och etik och ledarskap i styrning av verksamheten.

Plats: Essinge Konferenscenter, Stockholm
Pris: 12/3 1980kr, 13/3 1480 kr, båda dagarna 2980 kr
Moms tillkommer
Mer information och anmälan>>

 

Verksamhetsträff Geriatriska verksamheter
Fredag den 14 mars 2008
Inbjudna: Alla verksamhetschefer, Medicinsk ansvariga läkare samt verksamhetsutvecklare inom geriatrik.
Tid: Kl. 10 – 16
Plats: Kommendörsgatan 9, Stockholm (karta bifogas).

Kliniskt beslutsstöd för det geriatriska teamet.
Ett evidensbaserat kliniskt beslutsstöd är ett viktigt steg på vägen mot ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet och bidrar till effektiv diagnostisering och behandling baserad på senaste forskningsrön. Genom att koppla detta till öppna kvalitetsregister stimulerar det till ständiga förbättringar och att lära av varandra.

SGF inbjuder till en spännande interaktiv dag kring hur vi tillsammans kan kvalitetsutveckla vården av den äldre patienten.

Till inbjudan>>

Uppmaning till SGF:s medlemmar att anmäla symposier till riksstämman
Sista dag för anmälan är 6 mars

 
Senast uppdaterad 2010-01-29