Välkommen till vår hemsida

Östergötlands Läkarförening är en lokalförening inom Sveriges Läkarförbund. Vårt upptagningsområde är Östergötland. Vi har ca 1 900 medlemmar i föreningen.

För att få tillgång till all information på vår hemsida erfordras medlemskap i Sveriges Läkarförbund och Östergötlands Läkarförening. Klicka på fliken till vänster för att se hur Du kan göra för att bli medlem. För att ändra Dina uppgifter i medlemsregistret klickar Du på länken till höger.

Nu finns aktuell information om årets löneöversynsförhandlingar inlagd under fliken lön till vänster.
Nyheter från Läkarförbundet:

 

Kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd

I samarbete med Swedish Medtech har Läkarförbundet genomfört en kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Undersökningen har bestått av ett antal gruppdiskussioner och djupintervjuer genomförda av Ipsos.

Läs mer

Debatt GP: Vården blir bättre om var och en har en egen läkare

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Läs mer

EKOTS LÖRDAGSINTERVJU med Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet intervjuades i Ekots lördagsintervjun

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-06-03
Kansli

Östergötlands Läkarförening
c/o Region Östergötland
581 91 Linköping
Storgatan 8 (besöksadress) 
Tel: 010-103 0000
OstergotlandsLakarforening@regionostergotland.se
www.slf.se/ostergotland

Kanslichef/ombudsman:
Jur kand Bessem Akremi

Besök måste förbokas eftersom kansliet inte är bemannat varje dag p.g.a. möten och tjänsteresor.

Ändra uppgifter

i medlemsregistret
medlem@slf.se
08-790 35 70

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11