VÄLKOMMEN TILL ÖREBRO LÄNS LÄKARFÖRENING, ÖLF
I menyerna finns information om lokala kollektivavtal, förteckning över vår styrelse och fackliga ombud, lönestatistik (för inloggade medlemmar) mm.

ORDFÖRANDE för Örebro läns läkarförening: Paula Wallmon.

NÄSTA STYRELSEMÖTE i ÖLF:
onsdagen den 5 september 2018. Plats: lokal ännu ej bokad. Tid: kl 17.30.

MEDDELANDEN

Nya landstingskommunala Läkaravtalet
Nytt Läkaravtal har slutits mellan Läkarförbundet och SKL den 1 maj 2017. Avtalet är treårigt och gäller mellan 1 april 2017 - 31 mars 2020.
Information om avtalet

Information om regler för övertid och flextid, 201706
Information       Lathund vid registrering av övertid 

Kontakt med Örebro läns läkarförening under sommaren 2018
Kansliet är till största delen obemannat mellan 2018-07-02 - 2018-08-15.
Ledamöter från styrelsen kan under sommaren kontaktas enligt jourschema.

 

Årsmöte 2018

Årsmöte i ÖLF år 2018 hölls den 24 januari.
Till årsmötesordförande valdes Beng Karlsson och till sekreterare Ann-Charlotte Sund Persson.
Paula Wallmon valdes till ordförande för ÖLF.
Övriga val: se under Styrelsen, meny "Om oss" 

Sjukhusläkarna i Örebro, Distriktsläkarföreningen samt SYLF höll också årsmöte 24 januari.

Verksamhetsberättelse ÖLF 2017
Verksamhetsberättelse Sjlf 2017
Verksamhetsberättelse Distriktsläkarföreningen i Örebro 2017

 

Aktiviteter 2018

SJUKVÅRDSDEBATT
Örebro Läkaresällskap och Örebro läns läkarförening inbjuder till en sjukvårdsdebatt med partierna i regionfullmäktige den 28 augusti 2018.

Tid, plats och anmälan: se inbjudan.
Välkomna!

MEDLEMSLUNCHER

USÖ 2018
Nästa lunch: hösten 2018, datum ej fastställt.

Karlskoga lasarett 2018
Nästa lunch: hösten 2018, datum ej fastställt.

Lindesbergs lasarett 2018
Nästa lunch: hösten 2018, datum ej fastställt.

Samtliga luncher är kostnadsfria, ingen föranmälan behövs.
Drop in mellan kl 11.30 - 13.30
Alla medlemmar hälsas Välkomna! 

FACKLIG BASKURS I ÖREBRO 

ÖLFs fackliga baskurs för klinik-, vårdcentrals - och skyddsombud hölls den 17 april på Naturens Hus, Örebro. Nästa baskurs planeras till våren 2019.
Inbjudan

TRÄFF FÖR CHEFER

ÖLF inbjöd medlemmar som är verksamma som chefer till en träff med middag den 15 maj. Ny träff planeras till efter sommaren 2018.

MEDLEMSKVÄLL PÅ ÖREBRO SLOTT

Torsdagen den 17 maj 2018, arrangerades en medlemskväll med förtäring och föreläsning av Anders Ekholm om framtidens vårdbehov.
Nästa träff planeras till våren 2019.

Senast uppdaterad 2018-06-14
Kansli

Postadress
Örebro läns läkarförening
USÖ
701 85 ÖREBRO
Besöksadress Järnvägsgatan 16b, Örebro
Tel. 019-602 03 38 
E-post föreningen: 
lakarforeningen@regionorebrolan.se 
E-post administratör:
rose-marie.isakson@regionorebrolan.se

Öppettider kansli (variation förekommer): måndag, tisdag och torsdag: kl 10.00 - 14.30, fredag: kl 10.00 - 11.30 (onsd. stängt).

PÅMINNELSE: kom ihåg att anmäla till förbundet när du flyttar, din e-postadress, byte av lokalförening och och yrkesförening. Ändringar görs till förbundet: E-post: medlem@slf.se eller på tel. 08-790 35 70.

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton