Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

 Senaste nytt från styrelsen:

  • Löneförhandling 2018 är klar. Förhandlingen gick relativt friktionsfritt. Arbetsgivarens ambition är att utbetalning sker i juni.
  • Platssituationen i sommar ser besvärande ut. Det saknas sköterskor för att ordinarie platser öppna. Vi ser att det finns risk för att såväl patientsäkerhet som arbetsmiljön hotas. Vi uppmanar att man skriver avvikelser och hör av sig till GHLF vid påverkad patientsäkerhet och/eller arbetsmiljö.
  • GHLF arrangerade i april ett välbesökt och uppskattat möte om pensionen med KPA i Gävle med videolänk från Bollnäs och Hudiksvall. Vi planerar att upprepa succén 2019.

 


Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

 


 

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus  och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 11. Budstation 73 vid internpost.

 

 


 

Rätt adress?

 

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


 

Senast uppdaterad 2018-05-15
Kansli

Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

Kansliet har flyttat till nya lokaler vid Gävle sjukhus, Hilton, ingång 11. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11