Enkätundersökning

Som ni alla förmodligen vet, så blev Palliativ medicin en tilläggsspecialitet under våren 2015. För att kunna handleda framtida ST-läkare behövs färdiga specialister i palliativ medicin. Det är bra om så många som möjligt som idag har en reell kompetens i palliativ medicin också blir specialister som kan handleda ST-läkare och fortsätta utveckla palliativ medicin som specialitet.

Det finns många som inte har diplom eller kurs men lång erfarenhet och stora kunskaper.
För att kunna planera och förslå ev. tilläggskurser/utbildning behöver vi veta vad ni kan, hur lång erfarenhet av palliativ medicin ni har och vilka kurser ni gått.
Handledarutbildning är ett krav för alla som ska handleda ST-läkare.

Arbetsgruppen ”Specialist javisst” har genomfört en enkätundersökning januari - mars 2015 och resultatet presenterade på SFPM:s vårmöte i Östersund 26 mars 2015.

 
Senast uppdaterad 2016-04-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11