2015

Remissvar dnr 15/2015 besvarat 160212 - Ökad tillgänglighet för sprututbyte i Sverige (Sveriges Läkarförbund (Gem 2015/035)

Remissvar dnr 14/2015 besvarat 160120 - Angående föreskrifter om upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn och förslag till ny föreskrift.

Remissvar dnr 13/2015 besvarat 160229 - Organdonnation - en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Remissvar dnr 12/2015 besvarat 160212 - Ökad tillgängligjhet för sprututbyte i Sverige (Socialdepartementet Ds 2015:56)

Remissvar dnr 11/2015 besvarat 151029 - Angående införande av mers-virussjukdom som smittspårningspliktig sjukdom (FoHM dnr 03626-2015-1.1.3)

Remissvar dnr 10/2015 besvarat 151020 - Förslag om ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall avseende anmälan av influensa (FoHM dnr 03475-2015)

Remissvar dnr 9/2015 besvarat 151011 - Förslag till föreskrift om anmälan av vårdskada (Lex Maria) (IVO 2.8-19505/2015)

Remissvar dnr 8/2015 besvarat 150912 - Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SoSFS 2009:28) om blodverksamhet

Remissvar dnr 7/2015 besvarat 150526 - Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 (S2015/3231/FS)

Remissvar dnr 6/2015 besvarat 150529 - Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedlshantering i hälso- och sjukvården

Remissvar dnr 5/2015 besvarat 150603 - Utvidgning av anmälningsplikten för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa (S2015/3577/FS)

Remissvar dnr 3/2015 - besvarat 150427 - Underlag till förslag om nationella vaccinationsprogram 2015 (Dnr 3.2-7538/2015)

Remissvar dnr 2/2015 - besvarat 150526 - Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället SOU 2014:27

Remissvar dnr 1/2015 - besvarat 150105 - Remisspromemoria om ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. (2014-12 17 S2014/8883/FTS)

 
Senast uppdaterad 2016-10-24
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton