Länkar till bra information

 

Användbara adresser i smittskyddsarbetet >

Centers for Disease Control and Prevention>

European Centre for Disease Prevention and Control >

Eurosurveillance >

Folkhälsomyndigheten

Författningar och föreskrifter som styr smittskyddsarbetet >

INFPREG >

Internetmedicin >

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) >

Referensgruppen för antimykotika (RAM) >

Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) >

Smittsamma sjukdomar>

Smittskyddsförordningen >

Smittskyddslagen >

Socialstyrelsens hemsida >

STRAMA >

Svensk Förening för Vårdhygien >

Svenska Infektionsläkarföreningen >

Svenska lagar >

 
Senast uppdaterad 2016-10-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12