Möten 2010

Vårsymposiets Program 2011

 

 

Torsdagen 2:a  december 2010:

Karolina Widerström högtidsföreläsning 

på Medicinska riksstämman i Göteborg var:

AGNETA STARK, rektor emerita, docent. Agneta Stark är docent i företagsekonomi
med inriktning genus och ekonomisk förändring. 2004–2010 var hon rektor för Högskolan Dalarna. Hon är styrelseordförande vid Dans- och Cirkushögskolan, vice ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, styrelseledamot i International Association for Feminist Economics och leder för närvarande arbetet med att slå samman Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan. Hennes senaste forrskningspublikationer rör internationella jämförelser av äldreomsorg, samt svensk jämställdhet granskad av genusforskare från länder i Syd.

______________________________________________________________________

Snacka går ju

Sveriges kvinnliga läkares förening, KLF, anordnade även ett seminarium på medicinska riksstämman med fokus på arbetsvillkoren för manliga och kvinnliga läkare. Varför har kvinnliga läkare idag år 2010 fortfarande inte samma lön trots att vi utför samma arbete? I en färsk rapport från Karolinska Institutets folkhälsoakademi står att läsa att kvinnliga läkare mår sämre än sina manliga kollegor – varför är det så? Trots att det finns fler kvinnliga forskare än manliga så är det fortfarande en stor övervikt av manliga professorer. Kommer vården för patienterna kunna bli jämställd utan jämställda arbetsvillkor? KLF vill föra en diskussion kring hur det ser ut i sjukvården framförallt för kvinnliga läkare i ”världens mest jämställda land”.

MODERATORER
Mia Fahlén, Ordförande i KLF, Lena Åberg KLF

MEDVERKANDE
Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby, samhällsvetare, föreläsare, expert på jämställdhet,
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Läkarförbundet,
Marianne Parmsund, samhällsvetare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap

 
Senast uppdaterad 2012-02-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12