2014


Motion om diskriminerande ekonomisk ersättning
   

FUM antog motionen i sin helhet och ställer sig bakom att frågan ska utredas

 

Motion om kvinnliga och manliga läkares arbetsmiljö

Fum beslutade:

- att bifalla motionens första och andra att-sats

- att bifalla motionens tredje att-sats med förändringen som gav följande föormulering: "Utbildning i genus och jämställdhetsarbete är en naturlig del av fackliga utbildningen för läkarförbundets förtroendevalda"

- att motionens fjärde att-sats ska anses besvarad.

 

Motion om användning av terminologi

Denna motion ansåg FUM vara besvarad med hänvisning till att det är ytterst sällsynt att Läkarförbundet uttalar sig i frågor som rör prostistution eller i andra sammanhang använder något av de aktuella begreppen. Läkarförbundet och dess representanter bör dock alltid använda en för sammanhanget väl övervägd terminologi i sitt arbete.

 
Senast uppdaterad 2015-01-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12