Reducerad medlemsavgift

Reducerad avgift för nyutexaminerade!

Avgiften till Läkarförbundet är gratis under tertialet (4 månader) du tar examen. Därefter är den reducerad med 50 procent i två år och med 25 procent i ytterligare ett år.

Du kan ansöka om reducerad avgift för:

1. Nedsatt inkomst
Om du har bruttoinkomst under 190.000 kr per kalenderår kan du få medlemsavgiften reducerad med 50 procent. I inkomsten inräknas all lön (även av icke medicinsk verksamhet), ersättning från AEA, sjuklön, föräldrapenning, sjukbidrag och liknande samt ersättning för jour, beredskap osv (undantag se pkt 2 nedan).

Alla beräkningar görs för innevarande kalenderår. Om den låga inkomsten består ska du lämna in ny ansökan.

2. Förtidspension
Om du före 61 års ålder inte är yrkesverksam och får hel förtidspension (eller motsvarande) kan du få avgiften reducerad med 70 procent fram till ålderspensionen. Läkartidningen ingår.

3. Utlandsvistelse
Om du arbetar eller vistas i utlandet större delen av året kan du få medlemsavgiften reducerad med 80 procent. Ange på blanketten under vilken period utlandsvistelsen varar.
Medlemstidningen Läkartidningen upphör att distribueras i samband med reduktionen. om du vill fortsätta prenumerationen anger du det. Porto tillkommer på prenumerationsavgiften till utlandet. Max 950 kr per år.

Observera att i bruttolönen inräknas all inkomst och att anställda inom ex. läkemedelsindustrin eller finansmarknaden inte ges reduktion på andra grunder än de ovan angivna. 

Reducering ges inte retroaktivt.

Ansökan skickas till:  
Sveriges läkarförbund
Medlemsadministrationen
Box 5610
114 86 STOCKHOLM

Vid förfrågningar vänd dig till förbundets medlemsadministration:
Tfn 08-790 35 70 (9-12 och 13-15) fax 08-790 33 25

Senast uppdaterad 2014-12-01
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12