Svenska Militärläkareföreningen (MLF)

Hemsida >

Svenska Militärläkareföreningen är en yrkesförening för förbundsmedlemmar som är anställda inom försvaret. Föreningen har drygt 100 medlemmar, varav ca 80 är yrkesofficerare i hälso-och sjukvårdstjänst eller civilanställda i försvaret, medan övriga är reservofficerare.

Senast uppdaterad 2018-05-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12